Meer ouderen met hersenletsel op SEH

22 mei 2017

Het aantal patiënten met hersenletsel op de spoedeisende hulp is tussen 1998 en2012 sterk gestegen. Dat constateren onderzoekers van Haaglande MC en Erasmus MC. De toename is volgens de onderzoekers toe te schrijven aan het groeiende aantal valincidenten onder ouderen.

Het totale aantal SEH-bezoeken in verband met hersenletsel nam toe van 153 per 100.000 in 1998 naar 267 per 100.000 in 2012, zo meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Het aantal ziekenhuisopnames vanwege hersenletsel steeg in dezelfde periode van 64 naar 125 per 100.000 opnames per jaar. Wel bleef de sterfte aan hersenletsel bleef gelijk (6,8 per 100.000 doden per jaar in 1998 en 7,2 per 100.000 per jaar in 2012).

In de onderzochte periode nam het aantal verkeersslachtoffers af. Als gevolg hiervan belandden met name patiënten jonger dan 65 jaar minder op de SEH. 65 Plussers beschadigden hun brein vaker bij een val. De sterfte als gevolg van traumatisch hersenletsel verschoof in dezelfde periode van jonge en middelbare patiënten naar voornamelijk ouderen.

Volgens de onderzoekers toont de hogere incidentie van traumatisch hersenletsel in combinatie met een relatief stabiele sterfte het belang van klinische beslisregels aan. Die moeten helpen om patiënten met een hoog risico op een slechte afloop na traumatische schade aan het brein beter te identificeren.

Bron: Skipr.nl

Deel bericht: