Meer physician assistants en verpleegkundig specialisten leidt niet tot minder artsen

1 februari 2019

Het aantal physician assistants en verpleegkundig specialisten is tussen 2015 en 2017 met 11 procent gestegen. Maar dat is niet ten koste gegaan van medisch specialisten in ziekenhuizen; hun aantal nam met 4 procent toe.

Het lukt ziekenhuizen niet om physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) in te zetten in plaats van medisch specialisten. Dat leidt tot extra formatieplaatsen en tot verhoogde personeelskosten. Dat blijkt uit onderzoek in vijf ziekenhuizen naar de financiële effecten van de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten. De onderzoekers concluderen echter ook dat de inzet van PA’s en VS’en niet leidt tot extra productie in ziekenhuizen en ook niet tot meer maatschappelijke kosten.  

De financiële onderbouwing van de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten is echter niet optimaal, concluderen de onderzoekers. Er worden te weinig businesscases gemaakt, er wordt te weinig gestuurd op productie en de voordelen worden door ziekenhuizen niet in financiën uitgedrukt. Toch zien de onderzoekers wel mogelijkheden om PA’s en VS’en een bijdrage te laten leveren aan het betaalbaar en duurzaam inrichten van de gezondheidszorg. Zij zijn goedkoper dan medisch specialisten en bovendien kunnen ze bijdragen aan het verlagen van de werkdruk van medisch specialisten. Inmiddels is het door de krapte op de arbeidsmarkt echter al lastig om aan physician assistants en verpleegkundig specialisten te komen. 

In een brief aan de Tweede Kamer, waarin minister Bruno Bruins voor Medische Zorg reageert op het onderzoek, stelt hij door te gaan met het stimuleren van de taakherschikking in de zorg, bijvoorbeeld door de instroom in de opleidingen zo maximaal mogelijk te benutten. 

Bron: Medisch Contact

Deel bericht: