Mei is de (inter)nationale Stop de bloeding-maand

28 mei 2019

De grondleggers uit de VS hebben mei uitgeroepen tot de ‘national stop de bleed month’ en hier sluiten Nederland bij aan. Gedurende deze maand wordt extra aandacht gevraagd voor het gedachtegoed: het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten dat ze levensbedreigend bloedverlies met redelijk eenvoudige handelingen kunnen stoppen. Hiervoor zijn cursussen te volgen bij aangesloten opleidingscentra en stop de bloeding-instructeurs.

Afgelopen maand zijn er posterpakketten verstuurd naar instructeurs die dat wilden gebruiken om hun cursus te promoten. Er is een gratis Engelse cursus gegeven op 16 mei voor reeds opgeleide instructeurs. Tegelijkertijd is basiscursus in het Engels beschikbaar gesteld voor instructeurs die de cursus bijv. in internationale bedrijven om net over de grens willen geven.

Tot en met 2018 zijn er 6021 basiscursisten opgeleid en 776 instructeurs. Tevens zijn er in 2018 4 traumaregio’s aangehaakt bij het initiatief. De 5e volgt binnenkort. Zij geven basis- en instructeurscursussen volgens het concept van VUmc en denken mee in het geheel.

Voor meer informatie zie: www.stopdebloedingredeenleven.nl

Deel bericht: