Melding: alcohol of drugs intoxicatie – passende oplossing?

17 juli 2017

De roep om een oplossing te kunnen bieden voor de vele inzetten waarbij via 112 of onze ketenpartner politie om een ambulance eenheid wordt gevraagd bij een mogelijke alcohol of drugs intoxicatie. Meldkamer centralisten kunnen bij zo’n melding bijna niet anders dan een ALS eenheid aansturen. Waarbij in veel gevallen de patient op een SEH in kaart wordt gebracht. Dit betekent dat de ambulance zeker 30 – 60 minuten met deze patient bezig is. Gezien het tekort aan ambulance eenheden wat er met name in de avonden, nachten en weekenden is wordt verder gekeken naar andere oplossingen.

Neem als voorbeeld een groot festival op een afgesloten terrein in een grote stad in Nederland. Hier wordt een risicoanalyse gemaakt door de organisatie is samenspraak met de GGD /GHOR. Aan de hand van die risico analyse wordt een inschatting gemaakt welke medische voorzieningen moeten worden getroffen. Hier staat bijvoorbeeld dat het risico op alcohol of drugs intoxicatie hoog is, daarop wordt ook ingespeeld, er zijn dan tenminste één of twee (ambulance of SEH) verpleegkundigen voor handen, samen met een aantal EHBO-ers die kennis hebben met deze ziektebeelden worden er op één avond soms wel meer dan 35 patiënten gezien, patiënten waarvan het grootste gedeelte niet richting een SEH gaat.

Kunnen we deze situatie niet ombuigen naar een situatie waarbij er geen sprake is van een festival. Kunnen we bijvoorbeeld in de grote steden om het aantal incidenten welke te maken hebben met alcohol of drugs intoxicatie omcirkelen? Zijn er hotspots waar meer dan één keer de ambulance uit moet rijden voor een inzet welke kan worden toegeschreven aan alcohol of drugs intoxicatie?

Als dat zo is, waarbij ik zie dat met name in het weekend klopt met de geschetste situatie dan kunnen we daar op inspringen. Als je bijvoorbeeld een taskforce “ADI” (alcohol of drugs intoxicatie) in het leven zou roepen, welke net als bij evenementen patiënten voor een langere periode kan monitoren met tenminste één of twee (ambulance of SEH) verpleegkundigen dan kan het aantal inzetten van een ambulance eenheid worden beperkt. Niet alle patiënten worden dan naar een SEH vervoerd, wat ook weer zou meewerken de drukte op de SEH te voorkomen. Patiënten kunnen dan door een reguliere ambulance worden binnengebracht (als de ambulanceverpleegkundige een opname op de SEH niet nodig acht), maar ook door bijvoorbeeld politie en handhaving.

In Londen wordt al deels op die manier gewerkt, daar worden diverse patiënten met een alcohol of drugs intoxicatie in één ambulance verzameld en dan alsnog naar de SEH gebracht. Als we voor Nederlandse steden nu een goede opvang locatie krijgen in de binnenstad waar deze patiënten voor langere tijd gemonitord kunnen worden zonder gebruik te hoeven maken van de relatief dure SEH bed.

Zou het een overweging kunnen zijn om patiënten met een alcohol of drugs intoxicatie beter op maat gemaakte hulp te kunnen bieden?

Bron: Ambulanceblog.nl

Deel bericht: