Meldpunt verwarde personen in kop van Noord-Holland

17 januari 2020

De regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Noordkop in Noord-Holland hebben een ‘meldpunt voor verwarde personen’ ingesteld.

Klachten

Het meldpunt is voor inwoners die zich zorgen maken om of klachten hebben over een verward persoon. Ze kunnen een gevaar vormen voor zichzelf of anderen door hun psychiatrische aandoening of verslaving. De meldingen worden doorgegeven aan GGD Hollands Noorden.

Wvggz

Het nieuwe meldpunt is uitvloeisel van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) die 1 januari in is gegaan. Het vervangt de oude wet voor gedwongen opname (BopZ).

Gevaar

Na een melding onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeente of en welke hulp nodig is. Een psychiater maakt een afweging of de betrokkene een gevaar vormt voor zichzelf of anderen en of een psychische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, zal de betrokkene eerst hulp op vrijwillige basis aangeboden worden.

Probleem zichtbaar

In een crisisgeval kunnen mensen 112 bellen. Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn zei bij WEEFF Radio: “Gemiddeld zien we 260 meldingen per jaar en we zien hier ook een stijgende lijn. Het probleem wordt steeds meer zichtbaar. De problemen komen bijvoorbeeld door drugsgebruik, mensen die meer druk ervaren in het dagelijks leven en het overkomt ook mensen die het soms gewoon even niet meer weten.”

Deel bericht: