Minister belooft meer duidelijkheid over druk op SEH’s

9 augustus 2019

Er moet een beter beeld komen van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) belooft de Kamer maatregelen die meer duidelijkheid moeten bieden. De Kamer uitte grote zorgen naar aanleiding van berichten over gevaarlijke drukte op de spoedeisende hulp van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de op handen zijnde sluiting van de SEH van het Bronovo ziekenhuis in Den Haag.

De Kamercommissie VWS laste een extra overleg in nadat Nieuwsuur meldde dat de kwaliteit van zorg op de SEH van het LUMC in geding was. Kamerleden wilden met name van de minister weten hoe de drukte in het LUMC zich verhoudt tot de sluiting van de seh van het Bronovo ziekenhuis op 1 juli.

Geen onaanvaardbare risico’s

Voorafgaand aan het overleg schreef de minister in een brief dat het LUMC al langere tijd werkt aan maatregelen tegen de toenemende drukte op de SEH. In de afgelopen jaren is het aantal patiënten ook afgenomen, maar de druk blijft hoog doordat de zorg die patiënten nodig hebben vaker complex is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ ) ziet op dit moment geen onaanvaardbare risico’s, zo schreef de minister, wel is het belangrijk dat het LUMC hier aandacht voor houdt.

Met de sluiting van de SEH van het Bronovo is in het LUMC rekening gehouden, al zal het effect naar verwachting gering zijn, zo is in de brief van de minister te lezen. Ziekenhuisorganisatie Haags Medisch Centrum (HMC) heeft laten weten dat het op de locatie Westeinde dezelfde capaciteit zal hebben als voorheen op de twee locaties samen. “Per dag zullen enkele patiënten toch uitwijken naar het LUMC”, zei de minister ook in het overleg. “De komende tijd zullen de patiëntenstromen nauwkeurig worden gemonitord.”

Transparante besluitvorming

De Kamer liet in het overleg merken toch niet gerust te zijn op het goede verloop. Er waren nog veel vragen over het besluitvormingsproces rondom de sluiting van de SEH van het Bronovo, de capaciteit in de regio en de situatie in het LUMC. Daarom deed de minister een aantal toezeggingen om aan de informatiebehoefte tegemoet te komen. Zo zal hij het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) vragen om gegevens en gespreksverslagen met betrekking tot de besluitvorming rond het Bronovo. Verder belooft hij nader uit te zoeken of er in de scenario’s voldoende rekening wordt gehouden met crises, zoals een plotselinge griepepidemie. Tot slot, zegt Bruins toe de Kamer te zullen informeren over het verloop van een gesprek van de IGJ met de ondernemingsraad van het LUMC.

Regiobeelden

De minister is ook ingegaan op zorgen over de landelijke beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg en de invloed van personeelstekorten daarop. De minister benadruk dat de oplossing ligt in meer regionale samenwerking tussen ziekenhuizen, de eerstelijnszorg en de wijkverpleging. De minister wil dat deze samenwerking ook een basis krijgt in het Regionaal Overleg Acute Zorg.

Verder werken de zorgverzekeraars momenteel aan regiobeelden van de acute zorg. De minister verwacht dat de eerste van deze regiobeelden dit jaar zullen verschijnen en dat er volgend jaar een landelijk dekkend overzicht zal bestaan. De Gezondheidsraad onderzoekt of er – naast de bestaande 45-minuten norm – een meer medisch inhoudelijke norm kan komen voor de beschikbaarheid van acute zorg. Tot slot heeft Bruins heeft in het najaar van 2018 al een Algemene Maatregel van Bestuur aangekondigd die ziekenhuizen moet dwingen om tijdig alle betrokken zorgpartijen, maar ook gemeenten en inwoners te informeren van een besluit om een afdeling te sluiten.

Bron: Skipr

Deel bericht: