Minister Bruins op weg naar minder markt in acute zorg

24 oktober 2019

Minister Bruins voor Medische Zorg wil de acute zorg anders inrichten, met meer regie van de overheid en minder marktwerking. In het voorjaar van 2020 zal hij met een nieuwe visie komen op de financiering en organisatie van de spoedzorg. Die toezegging deed hij in een debat met de Tweede Kamer op 3 oktober over de acute zorg.

Ambulances zijn steeds minder vaak op tijd.

In maar liefs 17 van de 24 ambulanceregio’s lukt het niet om te voldoen aan de wettelijke 15-minutennorm. Volgens die norm behoren ambulances in 95 procent van de ernstige meldingen binnen 15 minuten ter plekke te zijn. Alle politieke partijen uiten hun bezorgdheid hierover in het Kamerdebat over de acute zorg op 3 oktober. CDA-kamerlid Joba van den Berg noemt Nunspeet en het Noord-Limburgse Gennep als voorbeeld. In Gennep lukt het de ambulances maar in 65 procent van de ritten om op tijd te komen. Dezelfde problematiek speelt volgens PvdA-kamerlid Lilianne Ploumen ook in Dronten en Zaltbommel. Ook VVD-Kamerlid Hayke Veldman wil dat de minister aangeeft hoe hij ervoor wil zorgen dat ambulances de norm beter naleven. PVV-Kamerlid Fleur Agema roept de minister in een emotioneel betoog op om te gaan handhaven op de 15-minutennorm. De minister gaat dat niet doen, omdat de belangrijkste oorzaak het tekort aan ambulancepersoneel is.

Sluiting seh’s

Ook de recente sluiting van seh’s door de Treant-ziekenhuizen zorgt voor verhitte discussies. SP-Kamerlid Henk van Gerven spreekt over ‘alarmfase rood’ voor de acute zorg. Hij wil dat de minister de sluiting terugdraait. Van Gerven begrijpt niet waarom de minister wel de geldbuidel trekt voor het ziekenhuis in Boxmeer en niet voor de Drentse ziekenhuizen. Volgens minister Bruins had het ziekenhuis Boxmeer vooral een financieel probleem, terwijl bij de Treant-ziekenhuizen het tekort aan personeel het grootste probleem was. De SP en de PVV willen de klok terugdraaien. Niet alleen in Drenthe, ook in Spijkenisse, Woerden en Lelystad moeten weer volwaardige ziekenhuizen komen. Erasmus-topman Ernst Kuipers betoogde gisteren juist op Zorgvisie dat minder seh’s de acute zorg beter maakt. Grote ziekenhuizen beschikken op de seh over teams met meer deskundigheid en ervaring.

Geen aanbesteding ambulancezorg

Tevredenheid oogst de minister met zijn beleid voor de nieuwe wet ambulancezorg. In juni had hij al aangekondigd dat de beoogde aanbestedingen van de ambulancezorg van de baan zijn. In alle 24 ambulanceregio’s blijft er één monopolist, die een contract voor onbepaalde tijd krijgt. De twee dominante zorgverzekeraars doen de zorginkoop. In het voorjaar van 2020 wil de minister het wetsvoorstel naar de Kamer sturen.

Minder markt in acute zorg

Minder markt, meer regie van de overheid. Dat lijkt de koers van minister Bruins voor de hele acute zorg. Hoeveel marktwerking er nog mogelijk is in de acute zorg, zal de minister beantwoorden in een nieuwe visie op de acute zorg. Ook die wil de minister in het voorjaar naar de Kamer sturen. Uitgangspunt is dat burgers zeker moeten zijn van een goede acute zorg. Die moet altijd beschikbaar zijn. Het liefste dichtbij, en als het niet anders kan op wat grotere afstand. Voor zijn visie zal de minister putten uit een preadvies dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) maakt op verzoek van enkele Kamerleden over de acute zorg. Verder is het de bedoeling dat de regiobeelden inzicht geven in wat elke regio precies nodig heeft.

Betere gegevensuitwisseling acute zorg

D66-Kamerlid Rens Raemakers maakt zich hard voor betere gegevensuitwisseling in de acute zorg. Ambulancemedewerkers kunnen nu vaak niet bij de medische gegevens van mensen. ‘Als de nood het hoogst is, wil je juist dat ambulancemedewerkers kunnen beschikken over de medische gegevens van burgers.’ Bruins gaat bekijken of hij dit kan regelen met het Informatieberaad Zorg, een samenwerking van VWS met veldpartijen.

Bron: Zorgvisie

Deel bericht: