Minister wil wijkverpleging anders betalen

17 mei 2019

Het moet uit zijn met de versnippering in de wijkverpleging, vindt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Hij wil dat iedere buurt een voor iedereen herkenbaar zorgteam krijgt en dat de schaarse verpleegkundigen zo goed mogelijk worden ingezet. Daarvoor moet ook de verdeling van het geld voor deze zorg op de schop.

De wijkverpleging kampt met grote personeelstekorten. De verpleegkundigen díe er zijn, worden ook niet altijd even efficiënt ingezet. Door de komst van talloze kleine zorgaanbieders en ‘eenpitters’ versplintert de zorg en gaat tijd verloren, stelt De Jonge. Hij ziet dat als een schadelijk gevolg van de marktwerking in de zorg.

Lichte en zware patiënten

Nu loont het voor zorgaanbieders bovendien nog om zoveel mogelijk tijd te besteden aan een patiënt en om zwaardere gevallen zoveel mogelijk links te laten liggen. De Jonge wil voortaan belonen voor het verlenen van de zorg die het beste bij de patiënt past. Daarom gaat hij bijvoorbeeld duidelijker onderscheid maken tussen lichte en zware patiënten.

Ondertussen denkt De Jonge erover de zorg voortaan niet meer per ingreep, maar bijvoorbeeld per uur, per complete behandeling of zelfs per wijk of buurt te betalen. Dan wordt het voor zorgverzekeraars en -aanbieders aantrekkelijk om bijvoorbeeld te voorkomen in plaats van te genezen. Eind volgend jaar hoopt hij daarover de knoop door te hakken.

Wildgroei aan zorgaanbieders

De manier waarop de wijkverpleging nu werkt is “in de toekomst niet langer houdbaar”, vindt de minister. Hij wijst erop dat steeds oudere en langer thuiswonende patiënten bijvoorbeeld steeds zwaardere zorg nodig hebben, dat er steeds meer en steeds kleinere zorgaanbieders zijn, dat die langs elkaar heen werken en dat patiënten door de bomen het bos niet meer zien. Om wildgroei van zorgaanbieders te voorkomen, staan er al strengere toelatingseisen op stapel. Maar De Jonge gaat kijken of hij meer moet doen.

De oppositie reageert vooralsnog niet positief op het plan. “De Jonge heeft hoog van de toren geblazen over het aanpakken van marktwerking in de wijkverpleging. Maar de voorstellen die hij nu doet dringen die marktwerking helemaal niet terug. Een gemiste kans”, aldus Corinne Ellemeet van GroenLinks. Ook de PVV en PvdA hebben kritiek. Keuzevrijheid Branchevereniging ActiZ laat in en verklaring weten blij te zijn met de betrokkenheid van de minister bij de toekomst van de wijkverpleging in Nederland. “Cliënten die een beroep doen op wijkverpleging moeten zo snel en zo goed mogelijk worden geholpen. Het is fijn als daarbij iets te kiezen valt, maar de keuze moet zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt.

Keuzevrijheid

in de wijkverpleging is van belang, maar cliënten moeten in de eerste plaats verzekerd zijn van goede, tijdige en toegankelijke zorg. Daar waar de effecten van marktwerking afbreuk doen aan deze uitgangspunten, zullen we moeten optreden. Het belang van de cliënt staat immers centraal en niet het systeem eromheen.” (

Bron: ANP/Skipr

Deel bericht: