MKA Amsterdam over naar triagesysteem NTS

6 december 2016

De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van Ambulance Amsterdam is per 6 december, na enkele maanden van voorbereiding, overgegaan naar het triagesysteem NTS (Nederlandse Triage Standaard).

Sinds april 2013 heeft Ambulance Amsterdam op haar Meldkamer Ambulancezorg gewerkt met het (Amerikaanse) triagesysteem AMPDS/ProQA. Conform planning heeft Ambulance Amsterdam, na een periode van drie jaar, in de eerste helft van 2016, het gebruik van dit triagesysteem geëvalueerd. Na een gedegen analyse vloeide hieruit het besluit voort om over te gaan naar een ander triagesysteem. Een voorname reden om over te stappen naar NTS is gelegen in het feit dat veel zorgpartners (Huisartsenposten, Spoedeisende Hulpen) gebruik maken van NTS.

Nadat in de afgelopen periode hard is gewerkt aan de ICT-infrastructuur en alle centralisten gedurende een tweedaagse training zijn geschoold, is NTS vandaag operationeel geworden. Even na tien uur vanmorgen werd de eerste 112-melding met behulp van NTS uitgevraagd en ging niet veel later een ambulance naar de patiënt onderweg.

Ambulance Amsterdam heeft met de ingebruikname van NTS een gevalideerd triagesysteem op haar meldkamer, dat goed aansluit bij andere partners in de gezondheidszorg en tevens toekomstbestendig is.

Bron: Ambulance Amsterdam

Deel bericht: