Naar een toekomstbestendige anw-zorg

19 december 2017

Op 7 november stelden de gezamenlijke ledenvergaderingen van InEen, LHV en VPHuisartsen de notitie ‘Naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden’ vast. De notitie is een resultaat van de gezamenlijke zoektocht van huisartsen en huisartsenorganisaties naar oplossingen voor de toenemende drukte in de acute zorg, die als we niet oppassen de 24/7 huisartsenzorg in gevaar kan brengen.

Het systeem van de acute zorg kraakt, spoedeisende hulpen halen regelmatig het nieuws vanwege een patiëntenstop, huisartsen luidden vorig jaar al massaal de noodklok. De verwachting is dat de drukte verder zal toenemen. Een toenemend aantal (kwetsbare) patiënten doet een beroep op de spoedposten en de transities (WMO, WLZ en GGZ) hebben tot meer complexe zorgvragen geleid. Afgelopen zomer bevestigde de Benchmark Huisartsenposten 2016 van InEen zowel de toename in aantal, als de toename in complexiteit van de zorgvragen. De problemen in de anw-uren staan niet los van de totale werkbelasting van de huisarts. Overdag krijgt de huisarts het ook steeds drukker.

Scenario’s
Eind 2016 zijn InEen, LHV en VPhuisartsen een gezamenlijk traject gestart met onder andere discussiebijeenkomsten in het veld en rondetafelgesprekken met stakeholders. Dit resulteerde na de zomer in een online gereedschapskist en onlangs in gezamenlijke uitgangspunten. In de gereedschapskist ‘ANW-oplossingen uit de praktijk’ zijn uit het hele land best practices te vinden voor het verminderen van de werkdruk. De gezamenlijke notitie ‘Naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden’ geeft de uitgangspunten voor 24/7 huisartsenzorg, korte termijnoplossingen (die terug te vinden zijn in de gereedschapskist) en enkele scenario’s voor de toekomst van de anw-zorg.

In 2018 worden de scenario’s getoetst in verschillende pilots. VWS, NZa en zorgverzekeraars hebben toegezegd hiervoor de benodigde experimenteerruimte te scheppen.

Bron: Ineen

Deel bericht: