Nederland organiseert wereldwijde conferentie tegen antibioticaresistentie

12 oktober 2018

Samen met de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) zal Nederland in april 2019 een wereldwijde ministeriële conferentie organiseren over de strijd tegen antibioticaresistentie. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bekend gemaakt tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië. Bij deze bijeenkomst maakte Bruins afspraken met zijn collega’s uit de grootste 20 economieën van de wereld over een gezamenlijke aanpak van gezondheidsvraagstukken. Mede door jarenlange inzet van Nederland, staat antibioticaresistentie bovenaan de internationale agenda.

Bruins: ’Doordat in veel landen te veel en onzorgvuldig gebruik wordt gemaakt van antibiotica, zowel in de gezondheidszorg, als in de veeteelt, worden meer bacteriën resistent. Denk maar aan de MRSA-bacterie die we steeds vaker tegenkomen in zieken- of verpleeghuizen. Als we niet ingrijpen kan een simpele blaasontsteking in de toekomst levensbedreigend worden. Bacteriën houden zich niet aan landsgrenzen, daarom is internationale samenwerking hierbij letterlijk van levensbelang.’

Aanpak Antibioticaresistentie
Naar schatting van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vallen er wereldwijd jaarlijks ca 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie. Dat aantal kan in de komende decennia fors stijgen. De G20 maakte daarom afspraken over de aanpak van antibioticaresistentie. De G20-ministers zetten hun handtekening onder een verklaring over zorgvuldig gebruik van antibiotica, steun aan maatregelen voor infectiepreventie en samenwerking op het gebied van onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Bruins: ‘In Nederland hebben we de laatste jaren al veel concrete stappen gezet, maar in sommige landen is er nog weinig ervaring met dit onderwerp. Er wordt gevreesd voor de economische gevolgen van het terugdringen van antibioticagebruik. Met de verklaring die vandaag is getekend laten de 20 grootste economieën van de wereld, waaronder bijvoorbeeld China, India en Brazilië zien dat ze onze zorgen delen en dit onderwerp bijzonder serieus nemen.’

One-Health aanpak
In 2014 organiseerde Nederland een eerdere conferentie over dit onderwerp. Deze conferentie vormde de basis voor het WHO Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. De inzet Van Nederland heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. We zijn nu 5 jaar verder en het aantal landen met goede plannen is enorm toegenomen. Maar we zijn er ondanks de vele aandacht voor antibioticaresistentie nog niet. Het komt er nu op aan dat we de plannen ook daadwerkelijk uitvoeren. Doel van de conferentie in 2019 is onder andere om terug te kijken op de resultaten van de afgelopen jaren en op allerlei beleidsterreinen nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De zogenaamde One-Health aanpak, waarin de samenwerking tussen gezondheidszorg en de veterinaire sector bij het zorgvuldig gebruik van antibiotica centraal staat, blijft hierbij het uitgangspunt.

 

Bron: Rijksoverheid

Deel bericht: