Netwerk Acute Zorg Noordwest en partners winnen beste triage-idee van Nederland 2018.

12 april 2018

Een pilot  van Netwerk Acute Zorg Noordwest (Martijn Rhebergen) bij  3 psychiatrische crisisdiensten was één van de drie genomineerden voor het ‘Beste Triage Idee 2018’.  Tijdens het 7e Nederlandse Triage Congres op 12 april 2018 werd er live gestemd op het beste idee. De pilot ‘Gestructureerde triage verbetert behalen aanrijdtijden GGZ crisisdiensten’ had de meeste stemmen en mag zich daarom het ‘Beste Triage Idee 2018’ noemen.

Bij een acute psychiatrische crisis schakelt een hulpverlener een GGZ crisisdienst in. De norm is dat een regionale crisisdienst 80% van alle patiënten binnen 2 uur beoordeelt. Deze norm wordt vaak niet gehaald. Daarom is er een pilot gestart bij 3 crisisdiensten: GGZ Centraal, GGZ Noord-Holland Noord en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

In deze pilot is onderzocht of een gestructureerde (telefonische) triage ervoor zorgt dat de meest acute patiënten ook als eerste worden beoordeeld. Met een geautomatiseerd protocol wordt in maximaal 6 vragen de urgentie en actie bepaald. Deze nieuwe vorm van triage heeft goede resultaten! Uit deze pilot blijkt dat hiermee het behalen van de 2-uursnorm verbetert met ongeveer 15%.

Het eindrapport Regionaal Overleg Acute Zorg(ROAZ)- pilot onderzoek bij GGZ NHN,GGZ Centraal & Spoedeisende  Psychiatrie Amsterdam, is tot stand gekomen mede door de samenwerking  met  het Netwerk Acute Zorg Noordwest en Spoedzorg Net AMC.  Deze netwerken zijn de spin in het web van ziekenhuizen, regionale ambulance diensten, huisartsenposten, verloskundigen praktijken en geestelijke gezondheidsdiensten. Het delen van kennis en ervaring staat centraal. Evenals het optimaliseren van bereikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg.

Het eindrapport leest u hier

Een ander triageproject van Netwerk Acute Zorg Noordwest, herkenning en triage van beroerte in de 1e lijn, was ook genomineerd. Dit project is op de tweede plaats geëindigd. Over dit project leest u hier meer.

Deel bericht: