NHG-Wetenschapsprijs 2019 voor kinderen-met-koortsstudie

10 juli 2019

Eefje de Bont wint dit jaar de NHG-Wetenschapsprijs met haar studie naar het effect van een voorlichtingsboekje aan ouders van kinderen met koorts. Advertentie Haar onderzoek verscheen in Annals of Family Medicine. Volgens de jury is het onderzoek van De Bont methodologisch sterk en origineel opgezet.

De Bont e.a. richtten zich op ouders die een huisartsenpost (hap) bezochten vanwege een kind met koorts. Op tien haps konden huisartsen het boekje Mijn kind heeft koorts uitreiken en in tien controle-haps was die mogelijkheid er niet. Het onderzoek liep van november 2015 tot juni 2016. De onderzoekers maakten handig gebruik van een applicatie die op veel haps wordt gebruikt, waardoor zij veel gegevens konden verzamelen. Maar liefst 3518 huisartsen includeerden meer dan 25 duizend kinderen. In de interventiegroep kreeg bijna één op de drie ouders het boekje uitgereikt. Voor die groep werden minder vaak antibiotica en andere medicijnen voorgeschreven. Telefonische interviews bij een representatieve steekproef van ouders lieten zien dat de ouders die het boekje hadden gekregen minder geneigd waren de hap nog eens te consulteren bij vergelijkbare, toekomstige klachten.

De NHG-Wetenschapsprijs is bedoeld voor huisartsen die als eerste auteur een Engelstalig artikel hebben gepubliceerd. Alle universiteiten en het Nivel mochten één internationale publicatie uit de afgelopen twaalf maanden inzenden. Dit jaar waren er acht inzendingen. De jury beoordeelde deze onder meer op originaliteit van de vraagstelling en relevantie voor de Nederlandse huisartspraktijk.

Bron: Medisch Contact

Deel bericht: