Nieuw: Kwaliteitskader laag- en middencomplexe ambulancezorg

27 februari 2020

Met dit vorig week vastgestelde, nieuwe kader biedt de sector meer mogelijkheden voor ambulancezorg op maat.

Bij laagcomplexe ambulancezorg volstaat grotendeels het werken volgens routines en gaat het om zorg die een verzorgende IG kan geven. Zoals nu ook nog met de zorgambulance. Bij middencomplexe ambulancezorg kan er ook sprake zijn van een meeromvattende, complexere zorgvraag, die past bij het niveau dat een verpleegkundige kan bieden. Laag- en middencomplexe zorg wordt altijd door een ambulanceteam geboden, een chauffeur samen met een verzorgende of een verpleegkundige. Het gaat nooit om spoedeisende ambulancezorg. In het kader zijn ook de minimale scholingseisen opgenomen voor de verzorgenden, verpleegkundigen en chauffeurs.

Het jaar 2020 is het overgangsjaar waarin het Kwaliteitskader Zorgambulance wordt opgevolgd door het nieuwe kwaliteitskader. Het nieuwe kwaliteitskader zal binnenkort op onze website beschikbaar zijn.

Bron: Ambulancezorg

Deel bericht: