BOSZ ontwikkelingen

1 oktober 2020

De coronacrisis heeft om verschillende redenen geleid tot het helaas bijna geheel moeten annuleren van de BOSZ-dagen in 2020. In eerste instantie natuurlijk omdat de op te leiden sleutelfunctionarissen, maar ook de instructeurs volop tactisch of operationeel volledig in beslag werden genomen door de actuele aanpak van de coronacrisis. Daarnaast was het de zoektocht hoe het kernteam, met in acht neming van de 1,5 meter regelgeving, de BOSZ-dagen toch doorgang konden laten vinden.

Het kernteam heeft gedurende de crisis een uitgebreid draaiboek ontwikkeld waarmee op 11 september jl. een herstart van de BOSZ-dagen zou plaatsvinden. Eind augustus bleek echter dat, ondanks dit uitgebreide draaiboek, de veiligheid van instructeurs en deelnemers toch niet voldoende geborgd kon worden. Een onvoorziene en onwelkome verdere annulering van de resterende BOSZ- dagen in 2020 was het gevolg.

Omdat het er niet naar uit ziet dat de huidige situatie snel zal veranderen moet de vormgeving van de BOSZ-dagen herzien worden.

Kernteam
Het kernteam ziet dit, mede door bovengenoemde punten, als een natuurlijk en logisch moment om het stokje over te dragen. Zij willen graag ruimte maken voor een nieuw kernteam dat zich bezig kan houden met de vormgeving van de BOSZ-dagen in zijn geheel.

Het kernteam heeft een product neergezet om trots op te zijn, daar is veel tijd en inspanning in gaan zitten. De BOSZ-dagen reiken ook verder dan alleen de te leren materie, het is een gelegenheid waar mensen van diverse instellingen uit de regio’s elkaar kunnen ontmoeten. De noodzaak tot verandering is echter aanwezig, dit herkennen en erkennen de kernteamleden ook.

Op dit moment zijn de Netwerken Acute Zorg in gesprek met het Kernteam BOSZ en de ROP-OTO coördinatoren over mogelijke oplossingen hierin, zowel voor de korte als de langere termijn.

 

 

Afbeelding: Crisiscure