Terugblik focusgroep Acute Verloskunde

27 oktober 2020

Een hoge opkomst van teamleden bij deze eerste Teams-vergadering van de focusgroep verloskunde op 20 oktober jl.. Afgelopen april is dit overleg niet doorgegaan vanwege alle Corona omstandigheden, die ook nu zeer herkenbaar op de agenda aanwezig waren.

Vanuit het Spaarne Gasthuis is het initiatief gekomen om scenario’s te beschrijven en ketenafspraken te maken over wanneer de capaciteit door de COVID-pandemie onder druk komt te staan. Knelpunten die aan de orde kwamen, waren ziekte onder verloskundigen en/of uitval op de verloskunde afdelingen. Ook kan er schaarste/uitval van personeel ontstaan op de IC of bij de operatiekamers, waardoor de zorg in gevaar komt.

Door het beschrijven van mogelijke scenario’s en deze te koppelen aan het al bestaande escalatiemodel uit het zorgcontinuiteitsmodel in de ROAZ-regio kan volgens deze afspraken gecommuniceerd en eenduidig gehandeld worden, indien dit zich voordoet.

Voor andere agendapunten was helaas niet veel tijd beschikbaar; wel zijn er nog afspraken gemaakt over een actualisatieronde ‘Richtlijnen uit de Geboortezorg’. Dit zal samen met Netwerkgeboortezorg Noordwest en de focusgroepleden worden opgepakt.