Kick-off LPZ Noord-Holland / Flevoland van start gegaan

27 januari 2021

Op 7 januari is de regionale kick off van de uitrol van het LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie) in onze regio van start gegaan in 3 pilot-ziekenhuizen. De capaciteitsmanagers van NWZ, Dijklander, Spaarne Gasthuis en RKZ  kwamen samen met stuurgroepvoorzitter Marijntje Wetzel en medewerkers van het ROAZ-bureau bijeen. De bijeenkomst stond onder leiding van landelijk projectleider Mirjam Peters.

Na de overname van het LPZ door het LNAZ afgelopen november, het aanbrengen van een verbeterde aansluiting van het EPD van de HIX-ziekenhuizen op het LPZ en de succesvolle uitrol daarvan in Zuidwest Nederland zal de komende tijd de rest van Nederland worden aangesloten. De regio Noord-Holland Flevoland is één van de koploperregio’s die nu aan de gang gaat met het in beeld brengen van de klinische capaciteit via het LPZ. Naast de hernieuwde technische aansluiting zal de werkgroep zich ook buigen over de regionale werkafspraken die nodig zijn om het LPZ regionaal te kunnen gebruiken. Ook voor de ziekenhuizen die Epic of SAP gebruiken worden nieuwe aansluitingen op het LPZ ontwikkeld. Deze zullen op korte termijn beschikbaar komen.

Doelen LPZ

  • Gedetailleerd inzicht in lokale, regionale en landelijke (overname)capaciteit
  • Betere samenwerking ketenpartners (acute) zorgaanbieders
  • Betere benutting schaarse capaciteit van de acute zorgketen door patiënten in tijden van schaarste of crisis (boven)regionaal te kunnen spreiden

Naast het in beeld brengen van de klinische capaciteit starten we deze maand ook met een pilot in het OLVG en het Amsterdam UMC om via het LPZ zicht te krijgen op de drukte op de SEH.

Wilt u meer weten over het project kunt u contact opnemen met Tom Fresen (projectleider LPZ, Netwerk Acute Zorg Noordwest). Indien u een technische vraag heeft of de helpdesk nodig heeft kunt u zich per mail wenden tot de beheersorganisatie Furore.

Kick-off LPZ Noord-Holland / Flevoland van start gegaan

Bron afbeelding logo: LPZ