Kwaliteitskader Spoedzorgketen

7 december 2020

Op 19 februari 2020 is door het Zorginstituut het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld en opgenomen in het Register. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft de minimale vereisten voor de (regionale) organisatie van spoedzorg. Deze afspraken zijn door 11 bij de spoedzorg betrokken partijen gemaakt. In het Kwaliteitskader Spoedzorgketen staan landelijke afspraken verwoord in de vorm van bestaande normen, nieuwe normen en aanbevelingen.

Deadlines voor de nieuwe veldnormen

Voor de nieuwe veldnormen zijn deadlines gesteld inclusief een implementatieplan. Door de drukte als gevolg van de COVID-19 crisis zijn de deadlines voor de nieuwe veldnormen met een half jaar verlengd. Begin 2021 willen we een voortgangsmeting doen door de ketenpartners opnieuw de digitale tool in te laten vullen. Op basis van de uitkomsten kunnen we met de ketenpartners regionaal de balans opmaken waar we staan met de implementatie van het kwaliteitskader.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de adviseurs Corina de Groot en Leo Notenboom.

www.kwaliteitskaderspoedzorgketen.nl

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/spoedzorgketen-kwaliteitskader