Start Regionaal Aanmeldportaal Zorg Groot Amsterdam (RAGA)

27 oktober 2020

De VVT-organisaties en ziekenhuizen in Amsterdam-Amstelland hebben de handen ineen geslagen om te zorgen voor een optimale doorstroom van ziekenhuis naar VVT, zowel voor de COVID-patiënten als voor de reguliere tijdelijke zorg. Vanaf maandag 26 oktober start in opdracht van het ROAZ Noord-Holland/Flevoland, en met ondersteuning van SIGRA, het Regionaal Aanmeldportaal Zorg Groot Amsterdam (RAGA).

Hiermee wordt doorstroom van patiënten naar tijdelijke zorg (COVID, ELV en GRZ) tijdens de coronacrisis, centraal gecoördineerd binnen, en wanneer nodig buiten, de regio Amsterdam-Amstelland.

Centrale aanmelding en uitplaatsing naar de eerstvolgende lege plek is in deze tijd van krapte een voorwaarde voor maximale benutting van de capaciteit. Het doel van centrale coördinatie is dat vraag en aanbod beter in beeld komen en beter worden uitgenut, binnen en buiten de regio. De uitstroom wordt zodanig ingericht dat alle aanvragen vervolgzorg en de beschikbare capaciteit op één punt inzichtelijk zijn.

Waarom?
In de regio Amsterdam-Amstelland is de druk op de beschikbare bedden in de VVT net als in de ziekenhuizen opgelopen. De doorstroom vanuit huis én vanuit ziekenhuis naar COVID-units en tijdelijke zorg (ELV en GRZ) stagneert. Met het RAGA wordt de aanmelding voor tijdelijke zorg  centraal gecoördineerd. Het doel van het RAGA is dat vraag en aanbod, wachtlijsten en beschikbare capaciteit beter op elkaar worden afgestemd. Binnen het ROAZ Noord-Holland/Flevoland wordt samengewerkt met zes veiligheidsregio’s (NW6). Nu de druk op de capaciteit dusdanig toeneemt worden patiënten zo nodig verspreid uitgeplaatst binnen het gehele ROAZ-gebied. Hierover vindt afstemming plaats tussen de verschillende coördinatiepunten, SIGRA en het ROAZ.

RAGA
Het coördinatiepunt zal bemenst worden door transferverpleegkundigen van de ziekenhuizen en medewerkers van de cliëntservicebureaus van de VVT organisaties. Het RAGA is open binnen kantoortijden 8:30 – 17:00 uur van maandag t/m vrijdag. Patiënten kunnen tot 16:00 uur worden aangemeld via POINT. Op- en afschaling openingstijden indien nodig.

Wat verandert er voor de patiënt?
De hoge beddendruk en de bovenregionale opschaling kan, net als in de ziekenhuizen, tot gevolg hebben dat de patiënt buiten de eigen regio geplaatst wordt. Bij het coördinatiepunt worden als eerste de mogelijkheden dichtbij huis bekeken. Het kan echter in deze tijd van crisis voorkomen dat alle bedden bezet zijn. In dat geval wordt een patiënt overgeplaatst naar het dichtstbijzijnde bed in de regio Noord-Holland/Flevoland. Het coördinatiepunt zal er alles aan doen om de patiënt zo dicht mogelijk bij huis te plaatsen. Het is echter aan te bevelen om patiënten te informeren dat de kans op een plek in het verpleeghuis naar keuze klein is in deze crisistijd.