Terugblik focusgroep Acute Psychiatrie

27 oktober 2020

Bijna een jaar na de vorige focusgroep bijeenkomst werd op 6 oktober jl. een Teams-overleg georganiseerd voor de focusgroepleden Acute Psychiatrie.

Ervaringen COVID-19
De ervaringen en lessen vanuit de eerste golf en de aanpak voor de tweede golf werden met elkaar gedeeld. In alle regio’s is de ervaring dat de eerste golf voor de acute psychiatrie qua aantallen positief geteste patiënten en medewerkers uiteindelijk erg klein was. Men was in alle regio’s voorbereid op het ergste. Er werden aparte COVID-units ingericht, teststraten opgezet, extra personeel opgeleid en richtlijnen en handleidingen opgesteld. Consulten konden doorgaan door de inzet van beeldbellen. Door nagenoeg alle regio’s werd de nauwere samenwerking tussen partners als een positief neveneffect bestempeld. In de regio Amsterdam werd ook veelvuldig overleg gepleegd binnen de acute GGZ met alle partners. Wat is bedacht en opgezet tijdens de eerste golf wordt nu ook weer opgezet en ingezet tijdens de tweede golf. Wel is er angst voor de omvang van de tweede golf, omdat nu al wordt gemerkt dat er zowel meer positief geteste patiënten als medewerkers zijn.

Voortgang regioplannen
De voortgang van de regioplannen is door alle regio’s kort toegelicht. Bijna alle regio’s zijn inhoudelijk zeer tevreden over de voortgang en invulling van de regioplannen. Voor een aantal regio’s is de budgetverdeling in afstemming met de PAAZ-en en zorgverzekeraars een heikel punt.

Houtskoolschets acute zorg
Ten slotte is de inhoud van de nieuwe houtskoolschets Acute Zorg van minister van Rijn gepresenteerd door het netwerkbureau. Er is kort gediscussieerd over de inhoudelijke aanpak hiervan en er zijn enkele verbetersuggesties gedaan. Het viel de regio’s tegen wat er in de nieuwe houtskoolschets werd genoemd specifiek over de Acute GGZ; slechts één alinea is hieraan gewijd. Binnen de Acute GGZ zijn door de invoering van o.a. de GMAP ook al veel structurele verbeteringen doorgevoerd en hiervan is niets terug te zien in het stuk. Belangstellenden kunnen nog tot 1 november reageren op de houtskoolschets via www.internetconsultatie.nl.