Terugblik Focusgroep neurologie 1 oktober 2020

7 december 2020

Waar de leden van de focusgroep Acute Neurologie elkaar op 5 maart nog in levenden lijve spraken, verliep de vergadering van 1 oktober jl. via het beeldscherm.

Hierbij was allereerst aandacht voor de impact die de eerste COVID-golf had gehad binnen de diverse ziekenhuizen. Men zag over de hele linie een daling van CVA-patiënten, waarbij vooral minder mensen met een hersenbloeding kwamen. Ook kwam de stijgende lijn in het aantal CT-trombolysestops in het Acuut Zorg Portaal van de afgelopen periode uitgebreid aan bod. Een gebrekkige uitstroom uit de ziekenhuizen naar vervolgzorg (revalidatie, verpleeghuizen) werd benoemd als een belangrijke oorzaak.

Daarnaast werd gesproken over de rol van de RAV’s en het gebruik van het capaciteitsinzichts- systeem LPZ. Tot slot volgde een discussie over hoe de inclusie in het MR ASAP onderzoek vanuit de RAV kon worden gestimuleerd. Kortom: een vergadering vol uiteenlopende, maar zeer relevante onderwerpen.