Terugblik Focusgroep Traumazorg – 29 september 2020

27 oktober 2020

Dinsdag 29 september jl. vond de Focusgroep Traumazorg plaats. Voor de tweede keer vond deze bijeenkomst digitaal plaats.

Introductie

Nadat alle deelnemers van de focusgroep werden welkom geheten door voorzitter Frank Bloemers begon de bijeenkomst met een ‘rondje langs de velden’. Er werden antwoorden gegeven op vragen over de gevolgen van COVID19 op de traumazorg en ook op de vraag wat anders te doen bij de tweede golf in vergelijking met de eerste golf. Geconcludeerd werd dat tijdens de eerste COVID-golf het mogelijk is gebleven om acute trauma’s te blijven behandelen. Tijdens deze bijeenkomst is dan ook afgesproken om, ondanks de huidige 2e COVID19-golf waarin we nu zitten, vooralsnog geen aanpassingen in traumazorg te doen. Centraliseren van traumazorg is (nog) niet nodig.

Nieuw visitatiereglement

De leden van de focusgroep zijn tijdens een eerdere focusgroep-bijeenkomst akkoord gegaan met het gezamenlijk (beide regio’s) uitvoeren van toekomstige regionale traumavisitaties. Het enige wat hiervoor nog ontbrak was een gezamenlijk visitatiereglement. Gebruikmakend van de reeds bestaande reglementen van Netwerk Acute Zorg Noordwest, SpoedZorgNet en het in maart 2020 goedgekeurde Landelijk visitatiereglement traumazorg van de LNAZ is een nieuw gezamenlijk regelement opgesteld en tijdens de focusgroep voorgelegd. Na enkele kleine aanpassingen hebben de aanwezige focusgroepleden het nieuwe reglement goedgekeurd. Begin 2021 zal dan ook het eerste centrum binnen onze regio’s aan de hand van dit vernieuwde reglement gevisiteerd worden.

Virtual Fracture Clinic

Thijs Geerdink, arts-onderzoeker van het OLVG, gaf tijdens de focusgroep-bijeenkomst een presentatie over een Virtual Fracture Clinic (VFC). Het opzetten van een Virtual Fracture Clinic in de kliniek heeft als doel het verminderen van de werkdruk op de SEH, het minimaliseren van de verblijfsduur van de patiënt, het minimaliseren van fysieke poliklinische controles, het voorkomen van onnodige poliklinische controles en röntgenbeeldvorming en tot slot het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg. De presentatie werd door iedereen enthousiast ontvangen en via deze weg willen wij Thijs nogmaals danken voor zijn interessante voordracht!

Jaarrapport Traumaregistratie 2015-2019

Een kleine week voor aanvang van de focusgroep was het jaarrapport Traumaregistratie 2015-2019 uitgebracht. Vers van de pers kon iedereen het jaarrapport nog net op tijd uit zijn/haar postvakje halen. Marleen van den Berg, adviseur NAZNW, heeft enkele highlights uit het jaarrapport in de vorm van een presentatie uitgelicht.

Wij hopen alle deelnemers weer te zien tijdens de volgende Focusgroep Traumazorg medio februari 2021.