Terugblik OTO Platform 23 november

7 december 2020

Op maandag 23 november heeft er via Teams weer een gezamenlijk OTO-platform plaatsgevonden. Hieraan namen de ROP-OTO coördinatoren vanuit de regio’s Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet deel.

Beleid

Er is besproken dat we in een werkgroep onder begeleiding van het COT in Q1 en Q2 van 2021 gezamenlijk met afgevaardigden van de GHOR en de ziekenhuizen een keten-meerjarenbeleidsplan gaan maken. Het doel is een levend document te maken, met verschillende thema’s per jaar.

Basisopleiding sleutelfunctionarissen ziekenhuizen
De werkgroep die zich, in verband met het wegvallen van de BOSZ-opleiding, bezig houdt met een nieuwe regionale opleidingsvorm voor de sleutelfunctionarissen, heeft een eerste terugkoppeling gegeven. De werkgroep staat een blended learning traject voor ogen voor een beperktere doelgroep. Het doel is om in Q1 van 2021 een nieuwe opleiding te hebben liggen.

Communicatie

Op veler verzoek worden opnieuw de volgende regionale trainingen crisiscommunicatie als modules aangeboden:

  • Module omgevingsanalyse;
  • Module strategisch adviseren (OT en BT);
  • Module tekstproductie onder druk;
  • Mediatraining;
  • Training leiding en coördinatie crisiscommunicatie.   

App

Meerdere ketenpartners hebben interesse getoond in CrisisSuite, de crisisapp van Merlin (Parcival). CrisisSuite stelt organisaties in staat om informatie tijdens een crisis te managen. In deze app zijn bijvoorbeeld de crisisplannen en taakkaarten van de crisisorganisatie beschikbaar. Een aantal ziekenhuizen zal naar verwachting overgaan tot aanschaf en implementatie in 2021.

Evaluatie eerste golf COVID-19

Gert Schaaij gaf een mooie terugkoppeling over de uitkomsten van de evaluatie van de eerste golf van de COVID-19 crisis (uitgevoerd door het COT) in het Flevoziekenhuis.