Verslag Webinar Het Potentieel Pakken 21 januari 2021

27 januari 2021

Webinar ‘Contractuitbreiding als oplossing voor de tekorten in de zorg’ 

Dr. Martijn DF Rhebergen, SpoedZorgNet AMC. 

Op 21 januari 2021 organiseerden SpoedZorgNet AMC en Netwerk Acute Zorg Noordwest het Webinar ´Contractuitbreiding als oplossing voor tekorten in de zorg´. Het webinar werd inhoudelijk verzorgd door stichting Het Potentieel Pakken (HPP) en was opgezet voor HR-managers en -adviseurs en managers, teamleiders, adviseurs vanuit de acute as in ziekenhuizen.

Aanleiding

Alle acute zorgorganisaties hebben de laatste jaren al veel gedaan aan het oplossen van de toenemende personeelstekorten: inzetten op werving, zij-instromers, het terugbrengen van verzuim en verloop. Maar wat is al gedaan aan het vergroten van contracten onder bestaande medewerkers? Nog maar weinig zorginstellingen hebben een structurele en weldoordachte aanpak rondom contractuitbreiding zo blijkt. En de ervaring leert: simpelweg de vraag stellen “Wil je meer werken?” levert amper resultaat op.

Stichting Het Potentieel Pakken

De onafhankelijke stichting Het Potentieel Pakken (HPP) richt zich specifiek op dit thema: contractuitbreiding. De missie van de stichting betreft het vrouwelijk potentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt optimaal benutten. Ongeveer 50% van de vrouwen in de zorg werkt nu 25 uur of minder. Recent onderzoek toont echter aan dat één op de vier medewerkers in de zorg best meer wil werken. Toch bestaan er aan de kant van werkgevers en medewerkers nog de nodige belemmeringen om dat potentieel ook daadwerkelijk te realiseren.

In een viertal proeftuinen die de stichting HPP in de afgelopen 18 maanden heeft opgezet in nauwe samenwerking met zorgorganisaties, is een aanpak ontwikkeld met hele concrete oplossingen. Op basis van eerste ervaringen in deze proeftuinen is de verwachting dat  15% van de betrokken zorgmedewerkers in een HPP-traject een groter contract aan zou gaan. De HPP-aanpak werd tijdens dit Webinar toegelicht door de oprichter en voorzitter van de stichting, Wieteke Graven en betrokkene uit de praktijk (van een van de huidige ‘proeftuinen’) lid raad van bestuur Thebe, Agnes Klaren.

Overtuigingen contractuitbreiding

Het Webinar startte met aantal veel voorkomende overtuigingen en belemmeringen omtrent contractuitbreiding bij medewerkers en managers, waaronder:

  • ‘Wij hebben hier alles al aan gedaan.’
  • ‘Medewerkers willen toch niet meer werken!’

De ervaringen uit de proeftuinen leert echter dat deze overtuigingen niet altijd kloppen en belemmeringen wegnomen kunnen worden. Dit door omdenken naar wat wel kan, het ontwikkelingen van betere samenwerking en het opdoen van nieuwe vaardigheden.

Een HPP-traject

In het volgende onderdeel lichten Wieteke Graven en Agnes Klaren de aanpak en het traject verder toe. Het traject start binnen 1 specifiek organisatieonderdeel: de ‘showcase’. Op basis van de ervaringen binnen de showcase wordt de aanpak uitgerold naar de bredere organisatie. HPP betrekt 3 groepen binnen de organisatie: zorgmedewerkers, aanspreekpunten (zoals managers, HR, planners) en bestuurders/ centrale staf. Het gehele HPP-traject kent 4 fasen en duurt ongeveer 6 maanden:

  • Opstarten (aanpak: data gebruiken om feiten op tafel te krijgen)
  • Begrijpen (aanpak: enthousiasmeren en informeren medewerkers)
  • Doen (aanpak: 12 hele concrete oplossingstools, waaronder info-pakketten, dialoogsessies en 1:1 gesprekken met medewerkers, matching en een werkuren-berekenaar)
  • Plannen

Er wordt verder benadrukt dat een HPP-traject veel brengt, maar ook echt wat vraagt van zorginstellingen. Belangrijk zijn o.a. bestuurlijk commitment, het vrijmaken van de juiste mensen en budget, het zelf borgen en opschalen na afloop van het traject en samen het gezicht zijn van HPP binnen en buiten de organisatie.

Meer informatie en deelname

Wieteke Graven geeft in het laatste onderdeel van het Webinar aan dat het ministerie van VWS HPP de komende jaren ondersteunt middels subsidie(s) om de aanpak te verbreden en versnellen. Deelnemende zorgorganisaties betalen daarom slechts een symbolisch bedrag van 5000 Euro voor deelname aan het 6 maanden durende traject. HPP gaat medio maart 2021 aan de slag bij 3 nieuwe instellingen, medio mei 2021 bij weer 2 nieuwe instellingen en medio augustus 2021 bij wederom 3 nieuwe instellingen. In deze ROAZ-regio starten mogelijk 2 pilots in ziekenhuizen: Dijklander en Flevoziekenhuis. (Andere) geïnteresseerde ziekenhuizen kunnen zich melden bij HPP via:

20210121 Presentatie webinar ROAZ