Noordwest en verzekeraars maken afspraken over spoedeisende zorg

4 december 2017

De Noordwest Ziekenhuisgroep en de zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis hebben afspraken gemaakt om de spoedeisende zorg en acute verloskunde in Den Helder in de toekomst te garanderen. De zorgverzekeraars betalen een extra bijdrage voor het beschikbaar hebben van medisch personeel voor de spoedeisende hulp en de acute (geboorte)zorg in het ziekenhuis.

De Noordwest Ziekenhuisgroep kondigde enkele maanden geleden aan de spoedeisende hulp en de acute verloskunde in Den Helder te gaan sluiten, als de toenmalige minister van VWS, Edith Schippers, niet zou toezeggen jaarlijks 9 miljoen euro extra over te maken aan het ziekenhuis. De minister tikte de Noordwest Ziekenhuisgroep vervolgens publiekelijk op de vingers en liet weten geen reden te zien meer geld toe te kennen, bovenop de 2 miljoen euro die het ziekenhuis jaarlijks ontvangt.

De afgelopen maanden heeft Noordwest overlegd met VGZ en Zilveren Kruis. Allen zijn van mening dat de huidige landelijke regeling voor een financiële bijdrage aan de beschikbaarheid van spoedzorg en geboortezorg onvoldoende is. Zij hebben afgesproken om gezamenlijk in gesprek te blijven met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS over aanpassing van de regeling. In de tussenliggende periode betalen de zorgverzekeraars een extra bijdrage voor het beschikbaar hebben van medisch personeel voor de spoedeisende hulp en de acute (geboorte)zorg in het ziekenhuis in Den Helder.

Toekomst

De zorgverzekeraars hebben daarnaast gezegd achter het eerder voor Den Helder vastgestelde locatieprofiel te staan en erkennen de noodzaak van de bouwkundige aanpassing van de Helderse ziekenhuislocatie. In dat licht zijn er ook afspraken gemaakt over verbetering en gedeeltelijke vernieuwing van het bestaande gebouw. Nu er meer duidelijkheid is over het profiel en de toekomst van het ziekenhuis, worden de verbouwplannen op korte termijn met alle relevante partijen in de regio besproken, verder uitgewerkt en in gang gezet.

Joop Hendriks, voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep: “We zijn tevreden over de gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd. We deden dat met het belang van een goede (acute) zorg voor de patiënten in ons verzorgingsgebied voor ogen. Er komt nu een eind aan de onzekerheid voor zowel onze patiënten als onze medewerkers. We kunnen verder bouwen aan de toekomst van onze Helderse vestiging.”

Bron: Skipr

Deel bericht: