Noordwest Ziekenhuisgroep en VGZ maken meerjarenafspraken

31 oktober 2016

Noordwest Ziekenhuisgroep en Coöperatie VGZ sluiten een partnerschap voor drie jaar. De gemaakte afspraken bieden zekerheid aan een grote groep inwoners in de betrokken regio’s. Univé Zorg, de grootste zorgverzekeraar in Noord-Holland Noord is namelijk onderdeel van Coöperatie VGZ. Noordwest wordt door VGZ gezien als strategisch partner in het realiseren van ‘zinnige zorg’. Dat melden VGZ en Noordwest Ziekenhuisgroep.

Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat door de langdurige samenwerking de zorg kwalitatief beter en betaalbaarder wordt. Thema’s in de gemaakte afspraken zijn onder meer: continuïteit van zorg in de regio, zinnige zorg en het inzetten en uitrollen van good practices op dat terrein. Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ: “Wij kiezen er als grootste verzekeraar in de regio bewust voor om meerjarige afspraken te maken met Noordwest Ziekenhuisgroep. De ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder worden daarmee lid van de groep koplopers op het terrein van zinnige zorg. Daarbij staan patiënten centraal: samen met artsen werken we voor hen aan betere zorg, tegen lagere kosten.”

VGZ heeft met een aantal andere ziekenhuizen ook langdurige overeenkomsten getekend, waardoor het mogelijk is om samen met die ziekenhuizen de zorg te verbeteren. Dat gebeurt door het uitwisselen en waar mogelijk opschalen van good practices. Klink: “Artsen weten als geen ander waar de zorg beter kan. Onze werkwijze nodigt hen actief uit om initiatieven voor verbetering aan te dragen.”

Cardioloog Jan Hein Cornel van Noordwest Ziekenhuisgroep geeft een voorbeeld: “Het succesvolle regionale programma op het gebied van cardiovasculaire risicomanagement is zo’n voorbeeld. Samen met de huisartsen uit de regio hebben we de zorg rondom hart- en vaatziekten opnieuw ingericht. Deze patiënten worden nu bij hun eigen huisarts preventief gecontroleerd. Vanuit het ziekenhuis coördineren en monitoren we deze zorg, zodat we de kans op een hartinfarct of beroerte aanzienlijk verminderen.”

Bron: Nationale Zorggids

Deel bericht: