NVHVV vreest gevolgen tekort cardiologie verpleegkundigen

14 maart 2017

De tekorten aan cardiologie verpleegkundigen in de hartcentra vormen nu nog geen risico voor de spoedzorg. Er zijn echter wel consequenties voor het verlenen van de geplande cardiologische behandelingen, interventies en de hartoperaties. Dat lijkt uit een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) onder haar leden. De vereniging doet daarom een oproep aan de politiek om dit serieus te nemen.

“Wij leveren met dit kwalitatieve onderzoek vanuit onze achterban inzage in de oorzaken en motieven die het tekort aan gespecialiseerd cardiologie verpleegkundigen in de Hartcentra verklaren, aldus Linda van den Hoven, voorzitter NVHVV.”

Door vergrijzing wordt er een groter appèl gedaan op de cardiologische en thorax chirurgische zorg, stelt de beroepsvereniging vast. De toename aan hartpatiënten creëert extra werkdruk in de ziekenhuizen.

Leeftijd

De leeftijdsopbouw van de teams kent een kloof tussen twintigers en vijftigers. De leeftijdsgroepen daartussen zijn weinig vertegenwoordigd binnen het beroep. “De verpleegkundige van 50+ heeft het zwaar door het hoge verloop en de geringe aanwas aan nieuwe collega’s die vast teamlid blijven”, stellen respondenten in het onderzoek van de NVHVV. “Het continu opleiden en het zien vertrekken van een pas opgeleide cardiologieverpleegkundige motiveert niet.”

Bovendien is de helft van de respondenten is 40 jaar of ouder en werkt al vanaf 18 à 20-jarige leeftijd als verpleegkundige. Deze groep verpleegkundigen voorziet en ervaart problemen in het behalen van de 67 jaar in een fulltime dienstverband.

Salaris

Om het beroep aantrekkelijker te maken moet volgens de NVHVV de pensioengerechtigde leeftijd terug naar 65 jaar, moet de leeftijdsgebonden compensatieregelingen voor oudere medewerkers terug en moet het salaris worden verhoogd. Verder moet volgens respondenten de verhoogde werkdruk aangepast worden door een normering die werkbaar is.

Bron: Skipr

Deel bericht: