NVvP publiceert position paper ‘Verwarde personen’

29 september 2016

Een maatschappelijk probleem wordt als een probleem van de GGz neergezet’

Nu de Nationale Politie aankondigt per januari 2017 te stoppen met de opvang van ‘verwarde personen’, zijn alle ogen gericht op de GGz en de gemeenten. Wat gaan zij doen aan dit veronderstelde probleem? Een belangrijk punt dat de NVvP in dit maatschappelijk debat wil maken is dat psychiatrische zorg niet primair bedoeld is om de samenleving te beveiligen. Uiteraard kan verward gedrag een signaal zijn van psychische nood en behoefte aan hulp, en in dat geval moet die hulp ook snel toegankelijk en beschikbaar zijn. Daarin ligt een verantwoordelijkheid bij de GGz. Maar tegelijkertijd is (gedwongen) psychiatrische behandeling niet het juiste antwoord op alle vormen van overlast in de openbare ruimte en kan men er niet bij voorbaat van uitgaan dat alle verwarde personen psychiatrische patiënten zijn.

In haar position paper ‘Verwarde personen’ geeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) aan wat de positie van de beroepsgroep van psychiaters in dit debat is en welke punten zij juist van belang vindt vanuit de inhoudelijke en professionele betrokkenheid bij de patiënt. Ook worden 10 handvatten voor psychiaters beschreven in de omgang met ‘verwarde personen’. Een van de adviezen is om allereerst te stoppen met de term ‘verwarde personen’, maar te spreken over mensen met verward gedrag.

Bron: NVVP

Deel bericht: