NVZ roept politiek op te investeren in stages

3 juni 2019

Om voldoende ziekenhuisprofessionals op te leiden, moeten er genoeg stageplaatsen zijn.

In het kader van meer kiezen voor de zorg maken werkgevers, waaronder de ziekenhuizen, zich hard voor meer en betere stages. Ook ziekenhuizen lopen daarbij tegen knelpunten aan. Het is vaak lastig om voldoende begeleidingstijd te reserveren en de vergoedingen die ziekenhuizen krijgen uit het stagefonds zijn niet kostendekkend.

Stagefonds

Het huidige stagefonds werkt volgens het principe dat bij een toename van het aantal aanvragen, de uitkering per aanvraag daalt. Daarmee dreigt het stagefonds aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Dit vraagt om een daadkrachtige oplossing.

Kosten en baten

In diverse branches loopt op dit moment een onderzoek naar de kosten en baten van stages. Het is van groot belang dat er consequenties worden verbonden aan de uitkomsten van deze onderzoeken. De NVZ pleit dan ook voor een substantiële verhoging van de beschikbare middelen voor het stagefonds, om zo te komen tot meer kostendekkende vergoedingen voor de kosten die werkgevers voor stages maken.

NVZ roept politiek op tot actie

Woensdag 29 mei vergadert de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt in de zorg. De NVZ roept de politiek op tot actie en hoopt dat Kamerleden de minister willen oproepen tot een substantiële financiële impuls in de stages in de zorg

Bron: NVZ

Deel bericht: