NVZ-voorzitter Ad Melkert breekt lans voor landelijk epd

19 december 2019

‘Nog veel te vaak zijn er nodeloze ziekenhuisopnames vanwege een gebrek aan uitwisseling. Dat is onaanvaardbaar.’ Dat zei Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, tijdens het debat Datadilemma’s in de zorg in Eindhoven.

Melkert vindt dat het tijd wordt om opnieuw een landelijk systeem in te richten. “Het landelijk epd moet in de herkansing. Minister Bruins zet daar flinke stappen in, en wij willen hem daarin steunen. Uiteraard is de bescherming van de privacy van belang, dat moet goed worden geregeld. Maar de bescherming van de privacy moet de inrichting van een goed, op solidariteit gebaseerd zorgstelsel niet in de weg staan”, zei hij.

Volgens de voorzitter van de NVZ pakt minister Bruins het thema goed op. “Maar er mag nog wel de nodige prioritering worden aangebracht.” Melkert pleit voor een focus op een aantal speerpunten. “Concreet zijn dat de overdracht tussen ziekenhuizen, medicatie-uitwisseling, beelduitwisseling en e-overdracht.”

Deel bericht: