NZa-analyse: wachttijden ggz nauwelijks opgelopen

18 juni 2020

Ondanks de coronacrisis zijn de wachttijden in de ggz nauwelijks opgelopen. Dat blijkt uit een analyse die de NZa woensdag heeft gepubliceerd.

De verwijsaantallen voor de ggz zitten volgens de laatste cijfers op 86 procent van het verwachte aantal van huisartsen. Een belangrijke reden is dat er 59.000 minder verwijzingen hebben plaatsgevonden, zodat de druk op de wachttijden is afgenomen.
Een andere reden voor de goede prestatie van de ggz-instellingen is dat het stuwmeer van achtergebleven zorgvraag al in een vroegtijdig stadium niet verder is toegenomen. De ggz begon al eind april/begin mei de zorg weer op te pikken.

Stoornissen

De enige variatie in de aanmeldwachttijden in de ggz betreft de alcoholgebonden stoornissen: daarvan zijn de wachttijden gemiddeld in Nederland iets opgelopen. Voor de diagnosehoofdgroepen aandacht (onder meer ADHD) en de basis-ggz zijn de wachttijden juist licht gedaald.
Ook meldt de zorgautoriteit dat het aantal verwijzingen van de huisarts naar de ggz weer vrijwel terug is op het oude niveau, dat wil zeggen vóór maart van dit jaar en in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het stuwmeer aan verwijzingen loopt dus niet verder op.

Ziekenhuizen

De NZa meldt ook dat het aantal verwijzingen van de huisartsen naar ziekenhuizen weer bijna op het niveau van voor de corona-uitbraak is. Voor oncologie bijvoorbeeld is het aantal met 9000 verwijzingen per week weer vrijwel terug op het niveau van 2019. De NZa ziet dit herstel in alle regio’s. Maar het aantal patiënten dat zich laat behandelen bij de oncoloog is nog altijd 20 procent lager dan normaal. In de productiedata is een halvering te zien van het aantal patiëntcontacten. ‘De productie lijkt zich te stabiliseren op een lager niveau’, aldus de NZa.

Met name het aantal operaties in de ziekenhuizen loopt weer op. Echter, de polikliniek en opnames laten nog geen stijging zien, becijferde de NZa. Alle medische specialismen zaten vorige maand op minimaal 88 procent van het normale aantal verwijzingen.

Bron: NZa

Deel bericht: