NZa keurt alle overnames MC Slotervaart goed

14 november 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft alle overnames van onderdelen van MC Slotervaart goedgekeurd. Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de bijzondere situatie, waarbij snel een nieuwe plek moest worden gezocht voor patiënten van het MC Slotervaart in Amsterdam. Dit meldt NZa.

Na het faillissement van MC Slotervaart hebben een aantal overnamepartijen zich te laat bij de NZa gemeld. Hiervoor heeft de organisatie begrip, maar de partijen zijn wel gewaarschuwd voor het nakomen van hun wettelijke plicht.

Continuïteit cruciale zorg

Het is wettelijk vastgelegd dat de NZa beoordeelt of partijen bij fusies en overnames zich voldoende en zorgvuldig hebben voorbereid door de effecten en risico’s in kaart te brengen. De Zorgautoriteit toetst of de continuïteit van de zogenoemde cruciale zorg in gevaar komt. Ook bekijkt het of belanghebbenden als personeel, patiënten en zorgverzekeraar goed zijn betrokken.

Door: Nationale Zorggids

Deel bericht: