NZa maakt domein-overschrijdende proeftuinen mogelijk

28 juni 2019

De NZa maakt met ingang van 2020 domein-overschrijdende proeftuinen mogelijk. Daarvoor maakt de NZa een aparte beleidsregel ‘proeftuinen’. Actiz ziet dat als een kans om met experimenten te starten, vooral op het gebied van multidisciplinaire behandeling ambulant of thuis of gecombineerd met een tijdelijk verblijf.

Met de beleidsregel kunnen experimenten worden bekostigd met een combinatie van de zorgvormen eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en een gedeelte van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP, vroeger AGZ, aanvullende geneeskundige zorg) – allen gericht op langer thuis wonen van kwetsbare ouderen.

Samenhang Naast combinaties in proeftuinen benadrukt ActiZ dat de drie relatief nieuwe zorgvormen de ruimte moeten blijven krijgen om verder te professionaliseren en dat de samenhang met wijkverpleging en de medisch-specialistische revalidatie ook van belang blijft.

Prestatiebekostiging De proeftuinen bieden zorgaanbieders en zorgverzekeraars de ruimte om lokaal oplossingen te bedenken voor huidige knelpunten die ervaren worden tussen deze drie zorgsectoren. De verwachting is dat invoering van eenduidige prestatiebekostiging voor de drie zorgvormen in ieder geval niet voor 2023 mogelijk is.

Bron:Skipr

Deel bericht: