NZa maakt maatwerkafspraken ambulancezorg mogelijk

8 november 2018

De NZa maakt de bekostiging van ambulancezorg flexibeler, zodat er regionaal meer maatwerkafspraken mogelijk zijn om de responstijden van de ambulances verder te verbeteren. Ook komt er een vergoeding voor zorgcoördinatie in drie pilotregio’s, met als doel om de samenwerking tussen zorgaanbieders te verbeteren, zodat patiënten zo snel mogelijk zorg op de juiste plek ontvangen.

De nieuwe regels over bekostiging van de ambulancezorg bieden zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer mogelijkheden om specifieke afspraken te maken voor de ambulancezorg in de regio. Daarvoor is extra financiële ruimte beschikbaar: de vrije marge is uitgebreid en er is een nieuwe mogelijkheid voor het declareren van loonkosten van personeel dat bijvoorbeeld nodig is voor de inzet van een extra ambulance. De vergoeding voor zorgcoördinatie stimuleert daarnaast afspraken tussen regionale ambulancevoorzieningen en andere aanbieders van acute zorg.

Dit past volgens de NZa bij de ambitie om de acute zorgketen te versterken en de patiënt de juiste zorg op de juiste plek te bieden. De nieuwe regels ondersteunen het actieplan ambulancezorg waar zowel de sector als het ministerie van VWS op dit moment aan werken. De doelstellingen van dit actieplan zijn: het verbeteren van de responstijden voor spoedeisende ambulancezorg, efficiëntere inzet van spoedeisende en planbare ambulancezorg, expliciteren van de kwaliteitseisen en voldoende ambulancezorgprofessionals.

Bron: Skipr

Deel bericht: