NZA VERHOOGT SUBSIDIES COÖRDINATIE TRAUMAZORG EN ACUTE ZORG

19 februari 2019

De subsidie (beschikbaarheidbijdrage) voor de coördinatie van traumazorg en het regionaal overleg acute zorg gaat omhoog van € 852.670 naar ruim een miljoen euro per jaar per netwerk. Deze wijziging gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

De extra middelen helpen de netwerken om de acute zorg beter te coördineren en de samenwerking te stimuleren.  Dit is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen die dat nodig heeft, toegang blijft houden tot de acute zorg.

ACUTE ZORG STAAT ONDER DRUK

In de meest recente monitor over de acute zorg constateert de NZa dat de toegang tot de acute zorg nu nog voldoende is, maar onder druk staat. Dat komt doordat mensen langer thuis blijven wonen, steeds ouder worden en door gebrek aan personeel. De druk zal blijven toenemen, waardoor een goede organisatie en samenwerking in de acute zorg steeds belangrijker wordt. Met de verhoging van de subsidie zijn de netwerken in staat om de acute zorg beter te laten functioneren zodat deze ook in de toekomst toegankelijk blijft  voor iedereen. Dit jaar start de NZa een kostenonderzoek en op basis van de resultaten zullen de bedragen worden aangepast.

Door: Nationale Zorggids

Deel bericht: