Onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

12 september 2016

De Hartstichting financiert grote onderzoeksprojecten naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Met nieuwe kennis over het vrouwenhart hopen wetenschappers eerder aan te tonen dat er iets mis is met het hart.

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Signalen dat er iets mis is met het hart zijn bij vrouwen vaak minder duidelijk dan bij mannen. Ze worden daardoor sneller over het hoofd gezien. Hierdoor komen er vrouwen onnodig te overlijden of lopen onherstelbare schade op.

Door het eerder herkennen van de signalen, krijgen vrouwen in de toekomst een sneller een betere diagnose en behandeling.

Meer vrouwen in onderzoek

Onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen staat hoog op de onderzoeksagenda van de Hartstichting. Tot nu toe is het meeste hart- en vaatonderzoek gedaan bij mannen. Maar lang niet alle resultaten zijn zondermeer toe te passen op vrouwen. Daarom zijn we nu bezig met een inhaalslag.

Van alle onderzoekers die subsidie krijgen van de Hartstichting verwachten we dat ze:

  1. Verschillen tussen mannen en vrouwen in alle fases van het onderzoek meenemen
  2. Voldoende vrouwelijke deelnemers opnemen in onderzoek om betrouwbare conclusies te kunnen trekken

Kennisachterstand inhalen

Wereldwijd is er al veel kennis aanwezig rondom hart- en vaatziekten. Dit is alleen verdeeld in vele brokjes, versnipperd over veel wetenschappelijke tijdschriften. De Hartstichting stelt subsidie ter beschikking aan onderzoekers die de bestaande kennis rondom hart- en vaatziekten in kaart gaan brengen.

Dit moet artsen helpen om beter gebruik te maken van de nieuwste inzichten bij de diagnose en behandeling van vrouwen. Bovendien maakt zo’n overzicht duidelijk waar er een kennisachterstand is en op welke gebieden meer onderzoek nodig is.

Lees meer over dit onderzoek

 

DR. HARRIETTE VERWEY – CARDIOLOOG

Er is nog veel werk te verzetten voor het vrouwenhart.

Voorspellen risico bij vrouwen

In een groot onderzoeksproject (CREW) willen onderzoekers de kans op hart- en vaatziekten bij vrouwen beter voorspellen. Vrouwen weten vaak niet dat ze een hoog risico lopen op hart- en vaatziekten.

Met steun van de Hartstichting zoeken wetenschappers naar nieuwe risicofactoren die kenmerkend zijn voor vrouwen. Ook willen ze weten of de bekende risicofactoren (zoals roken en verhoogd cholesterol) net zo belangrijk zijn voor vrouwen als voor mannen.

Lees het verhaal van Jeanine Roeters Van Lennep, die als onderzoekster betrokken is bij CREW.

Vrouwelijke vorm van hartfalen

In een groot onderzoeksproject (Queen of Hearts) werken meerdere onderzoekers samen om diastolisch hartfalen eerder op te sporen. Bij deze vorm wordt de hartspier steeds minder elastisch en kan zich niet goed ontspannen en vullen met bloed.

Deze vorm van hartfalen komt vaker voor bij vrouwen, maar we weten nog niet goed hoe deze vorm ontstaat. Daarom is nieuw onderzoek nodig om deze nu nog onbehandelbare vorm van hartfalen in de toekomst eerder op te sporen en beter te behandelen.

Overig lopend onderzoek diastolisch hartfalen

Gezonde leefstijl tijdens zwangerschap

In een groot onderzoeksproject (WOMB) willen onderzoekers weten leefstijladviezen voor en tijdens de zwangerschap effect hebben. Ze willen weten of dit de gezondheid van het hart en de bloedvaten blijvend verbetert. Van moeder én kind.

Resultaten onderzoek Hartstichting

Recente resultaten van onderzoek gefinancierd door de Hartstichting:

  • Verschillen in slagaderverkalking bij mannen en vrouwen
    Op 22 december 2015 promoveerde Thijs Zweers, onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Hij onderzocht het bloed van 700 mensen die in het ziekenhuis werden onderzocht op vaatvernauwingen in het hart door slagaderverkalking. Hij ontdekte opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

Meer weten over wetenschappelijk onderzoek van de Hartstichting? Ga naar de overzichtspagina over onderzoek

Bron: Hartstichting

Deel bericht: