Onnodig bezette ziekenhuisbedden door personeelstekorten en wachtlijsten

27 februari 2020

Dagelijks houden patiënten die geen ziekenhuiszorg nodig hebben gemiddeld 560 ziekenhuisbedden bezet. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Door tekort aan personeel en door wachtlijsten kunnen mensen niet meer doorstromen naar een verpleeghuis, revalidatiecentrum, ggz-instelling of naar een woning met wijkverpleging. Dit meldt RTL Nieuws.

De nieuwszender baseert dit cijfer op gegevens van 49 ziekenhuizen. In 2019 waren meer dan 200 duizend ziekenhuisbedden bezet door mensen die geen zorg van het ziekenhuis meer nodig hadden. Dit heeft verstrekkende gevolgen, die op alle plekken in de zorgketen zichtbaar zijn. Zo kunnen huisartsen en ambulancepersoneel patiënten niet altijd meer onderbrengen op de gewenste locatie. Ambulances moeten hierdoor vaker omrijden naar een ander ziekenhuis waardoor ze geen tijd hebben om andere mensen te helpen. In de ziekenhuizen zelf stopt de uitstroom van patiënten, die daardoor bedden onnodig bezet houden. Verpleeghuizen kunnen de toestroom van patiënten niet aan en krijgen steeds langere wachtlijsten.

Aantal ‘verkeerde bedden’ groeit alarmerend snel

Het aantal ‘verkeerde bedden’ (bedden met mensen die geen behandeling (meer) nodig hebben) per ziekenhuis groeit snel. Zo geeft een woordvoerder van het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht aan dat dit aantal jarenlang op 20 à 25 bedden lag, maar dat dit sinds het begin van dit jaar 37 is, met uitschieters naar 47 verkeerd bezette bedden: “Dat is 1 op de 6 bedden in ons ziekenhuis.”

Personeelstekort oorzaak ‘verkeerde bedden’

De personeelstekorten in de zorg zijn de grootste oorzaak van de ‘verkeerde bedden’. Niet alleen ziekenhuizen kampen hiermee, maar ook in de thuiszorg, verpleeghuiszorg, bij ambulances en bij huisartsenposten is te weinig zorgpersoneel aanwezig. Hierdoor neemt de werkdruk snel toe en kan het huidige personeel de instroom en de gevolgen van het tekort aan bedden nauwelijks nog aan.

Door: Nationale Zorggids

Deel bericht: