Ons jaarbericht 2019 is uit!

18 juni 2020

Geachte relatie,

Op 6 januari 2020 verschijnt er een artikel in de New York Times met de kop dat China worstelt met een mysterieuze longachtige ziekte. Het is de aftrap van ontelbare krantenkoppen die zullen verschijnen over wat we tegenwoordig het coronavirus noemen.

Inmiddels weten we dat het coronavirus zich niets heeft aangetrokken van grenzen en is het verspreid over de hele wereld. Ook in Nederland is de gezondheidszorg in volle omvang getest op haar robuustheid. Duidelijk werd dat in de bestrijding van het coronavirus er geen pensée unique bestaat en er juist over bestaande grenzen heen werd gedacht en samengewerkt. Een rol die op het lijf is geschreven van Netwerk Acute Zorg Noordwest.

Bij het schrijven van dit voorwoord is de reguliere zorg in de ziekenhuizen inmiddels opgestart en begint ook het maatschappelijk leven halverwege de lente weer tot bloei te komen. Sommigen mensen willen vooral vooruitkijken, niet stilstaan en plannen maken voor de toekomst. Echter, als je aan iets nieuws wilt beginnen is het verstandig als je afscheid neemt, of in ieder geval stilstaat bij het verleden.

In dit jaarbericht wil ik graag met u terugkijken op dat verleden, want 2019 lijkt als pre-corona tijdperk ver weg. Niettemin hebben wij met elkaar mooie stappen gezet en resultaten bereikt. Een daarvan is het aansluiting van de VVT collega’s in het bestuurlijk en tactisch ROAZ. Een feit waar tijdens de crisis duidelijk de vruchten van zijn geplukt.

Samen met onze collega’s van SpoedZorgNet AMC constateren we dat het ROAZ overleg Noord-Holland en Flevoland heeft bewezen dat – in tijden waarin onzekerheden soms troef zijn – er voldoende gemeenschapszin is om uitdagingen in de acute zorgketen het hoofd te bieden. Dat we daarin soms ook landelijk een voorbeeld rol vervulden.

Al met al kunnen we stellen dat we zowel digitaal op afstand met alle stakeholders en elkaar goed samenwerken en volgens het ‘nieuwe normaal’.

Ik wens u veel lees plezier!

Gezonde groet,

Danielle Bonink

Jaarverslag NAZNW 2019 digitale versie 26-5-2020

 

 

 

Deel bericht: