Ook op de SEH onderschatten verpleegkundigen pijn

26 april 2017

Vooral bij patiënten die in de triage een lage urgentie toegewezen krijgen, onderschatten verpleegkundigen op de SEH de ernst van pijn. Ook angstige patiënten, vrouwen, lager opgeleiden, patiënten met letsel aan de onderste extremiteiten en patiënten met ernstige pijn, lopen een groter risico dat verpleegkundigen hun pijn onderschatten. Dat blijkt uit een prospectieve studie op de SEH van het Medisch Spectrum Twente (J Emerg Nurs. 2017; online 28 maart).

Jorien Pierik en collega’s van onder meer de Universiteit Twente verzamelden demografische en klinische gegevens van 539 patiënten die met letsels aan het bewegingsapparaat werden opgevangen. Ook vroegen zij patiënten en verpleegkundigen om de ernst van de pijn aan te geven op een schaal van 0 tot 10 (NRS).

Verpleegkundigen schatten de pijn gemiddeld 2,4 punten lager in dan patiënten zelf (6,5 vs. 4,0). Bij 63% van de patiënten schatten de verpleegkundigen de pijn lager in, bij 10% hoger en slechts bij 27% waren verpleegkundigen en patiënt het met elkaar eens. De sterkste voorspellende factor was een lage urgentie, met een oddsratio (OR) voor onderschatte pijn van 11,5 vergeleken met de hoogste urgentiecategorie. Ook angst (OR: 2,22) was een relatief sterke voorspeller. Andere psychologische factoren, zoals catastroferende gedachten over pijn en angst om te bewegen, hadden geen voorspellende waarde. De gevonden risicofactoren verklaarden overigens maar een klein deel van de variantie in de onderschatting van pijn.

De gevonden resultaten stemmen overeen met eerder onderzoek: ook artsen en verpleegkundigen in een andere setting onderschatten pijn bij patiënten vaak. De onderzoekers hopen dat kennis van patiëntengroepen bij wie de pijn vaker wordt onderschat helpt om dit te voorkomen. Mogelijk helpt hierbij het consequent gebruiken van pijnscores.

Bron: NTVG

Deel bericht: