Opnamestops seh verdubbelen in Noord-Holland

15 februari 2017

Het wordt steeds drukker op de achttien seh’s in de regio’s Noord-Holland en Flevoland. Het aantal keren dat een spoedeisende hulp (seh) de deuren sluit voor nieuwe patiënten is in een jaar verdubbeld.

Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), regio AMC en VUmc. Bij dit netwerk zijn achttien ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland met een seh aangesloten, waaronder de academische ziekenhuizen AMC en VUmc. De ziekenhuizen moesten in het laatste kwartaal van 2016 1355 maal de deuren sluiten voor nieuwe patiënten omdat het te druk was. Een jaar eerder gebeurde dit nog maar 776 keer in het laatste kwartaal. Dat is bijna een verdubbeling, ondanks alle maatregelen die tussentijds zijn genomen. ‘Ziekenhuizen stellen niet zomaar een seh-stop in’, zegt Jocelyn Berdowski, stafmedewerker van TraumaNet AMC. ‘Maar als bijvoorbeeld een seh al een trauma en reanimatie onder handen heeft en er komt nog een trauma aan, dan wordt het te veel.’

Brandbrief acute zorg
Het ROAZ AMC en VUmc trok in mei vorig jaar aan de bel en organiseerde enkele bijeenkomsten met alle stakeholders. Daaruit kwamen talloze initiatieven naar voren om de zorg beter te organiseren. Bovendien spraken de ziekenhuizen af om nooit meer allemaal tegelijk de seh’s te sluiten, vertelt Berdowski. ‘Als zich dat toch dreigt voor te doen, openen we allemaal de deuren van de seh’s om samen de pijn te delen. Het kan dus niet meer voorkomen dat ambulances op de vluchtstrook wachten tot er ergens een bed vrijkomt. Voor levensbedreigende gevallen maken de ziekenhuizen altijd plek.’

Tekort verpleegkundigen
Een groot probleem waar de ziekenhuizen mee kampen, is het personeelstekort, met name van gespecialiseerde verpleegkundigen. Daar worden nu in hoog tempo extra mensen voor opgeleid, maar het kost nog wel een jaar voordat die inzetbaar zijn. Ondertussen doet het tekort zich volgens Berdowski op steeds meer plekken voelen. ‘Ambulancediensten werven hun personeel onder verpleegkundigen die op de seh werken, want enkele jaren ervaring op de acute zorg is daarvoor een vereiste. Seh’s zoeken op hun beurt weer verpleegkundigen die op de verpleegafdelingen werken, waardoor die weer met een tekort kampen. En ook in de wijkverpleging en de ouderenzorg zijn er onvoldoende verpleegkundigen.’

Kwetsbare ouderen op seh
Het aantal seh-bezoeken is in 2016 overigens niet toegenomen in het ROAZ AMC en VUmc. Verhoudingsgewijs zijn er wel steeds meer kwetsbare ouderen op de acute zorg. De ziekenhuizen legden in hun brandbrief in het voorjaar van 2015 al het verband met het kabinetsbeleid om verzorgingshuizen af te bouwen en ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Onderzoek van Fluent lijkt dit beeld te bevestigen. De acute zorg van ziekenhuizen is buiten kantoortijden de enige opvang voor ouderen die voorheen in de ouderenzorg werden opgevangen. Seh’s hebben meer werk aan de kwetsbare ouderen.  Het kost meer tijd om bij hen de juiste diagnose te stellen. Ook blijkt het lastig om het juiste traject voor ze te vinden als ze de seh verlaten. Berdowski: ‘Ze zijn vaak te goed voor een opname, maar te slecht om weer naar huis te sturen. De ouderenzorg biedt wel tijdelijke opvang in de vorm van eerstelijnsverblijf, maar wij horen dat verzekeraars daar onvoldoende van hebben ingekocht. Misschien moeten we niet langer proberen het huidige systeem op te lappen, maar op een heel andere manier naar de spoedzorg te kijken. Veel meer kijken hoe we ouderen buiten het ziekenhuis beter kunnen helpen, zodat we kunnen voorkomen dat ze worden opgenomen.’

Kamerdebat acute zorg
De Tweede Kamer debatteert donderdag 16 februari over de knelpunten in de acute zorg. Het is een van de laatste inhoudelijke debatten van de Vaste Kamercommissie van VWS, voordat de Kamer met verkiezingsreces gaat. Minister Edith Schippers van VWS schrijft in haar laatste brief over acute zorg dat zorgaanbieders in de lokale netwerken de problemen moeten oplossen.

Bron: Zorgvisie

Deel bericht: