Oprichting Coördinatoren Overleg Geboortezorg Amsterdam-Amstelland (COGAA)

21 september 2021

Oprichting Coördinatoren Overleg Geboortezorg Amsterdam-Amstelland (COGAA)

Al enige jaren spelen er capaciteitsproblemen op de afdelingen verloskunde in Nederlandse ziekenhuizen, met name in de zomerperiode en in de Randstad. In deze zomer lijkt er zelfs sprake te zijn van een geboortegolf. Dat blijkt ook uit de cijfers van het CBS. Het is volgens het CBS tien jaar geleden dat er zoveel kinderen ter wereld kwamen.

In opdracht van de ziekenhuisbestuurders in Amsterdam-Amstelland (daar zijn de capaciteitsproblemen het grootst) werd voor de zomer het operationeel Coördinatoren Overleg Geboortezorg Amsterdam-Amstelland (COGAA) opgericht om bij te dragen aan de capaciteitsproblemen binnen de geboortezorg. Het COGAA is een multidisciplinair overleg tussen de eerstelijns verloskundigen, kraamzorg en verloskunde-afdelingen van de ziekenhuizen in de regio Amsterdam-Amstelland. De focus van het overleg lag gedurende de zomerperiode op het elkaar sneller kunnen vinden, creëren van vertrouwen en afstemming over pragmatische dagdagelijkse oplossingen. De frequentie van het overleg was in deze periode hoog: 1 x per week.

 

De samenwerking in het overleg is tot op heden constructief en leerzaam. Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen zijn bijvoorbeeld verschillende registraties opgezet om zicht te krijgen op de actuele bevallingen (voor betere dagplanning) en toekomstige baringen (voor betere weekplanning). Het Acuut Zorgportaal wordt beter ingezet om zwangeren en verloskundigen tijdens pieken inzicht te geven waar op dat moment bevalkamers beschikbaar zijn in de ziekenhuizen. Ook zijn er tijdelijk extra poliklinische bevalplekken gerealiseerd in alle ziekenhuizen. Concreet betekent dit dat elk ziekenhuis in de regio een extra onbemande kamer beschikbaar stelt voor cliënten van praktijken uit het eigen VSV. Verdeeld over de ziekenhuizen gaat het in totaal dan om vijf kamers (2 bevallingen per kamer per dag ongeveer).

Na 1 oktober 2021, als de hoogste piek geweest is, zal in het COGAA-overleg een start worden gemaakt met een plan over meer structurele oplossingen voor de middellange (en langere) termijn. Wordt vervolgd dus!

Bron: Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet

Deel bericht: