‘Organisatie van eerstelijnsverblijf flink verbeterd’

10 mei 2019

De toeleiding naar de organisatie van eerstelijnsverblijf (ELV), een nog relatief jonge zorgsoort, wordt verder verbeterd dankzij de vaststelling van een aantal verplichtende criteria.

Dit meldt ActiZ. Deze criteria zijn noodzakelijk om een eenduidige en transparante betaaltitel te realiseren, waarmee de financiering en het voortbestaan van regionale coördinatiefuncties ELV wordt geborgd met een eigen budget. De criteria zijn ontwikkeld door ZN, NZa en ActiZ en beschrijven vier functionaliteiten die aanwezig moeten zijn binnen de regionale coördinatiefuncties voor ELV: triage, inzicht in beschikbare capaciteit, afspraken over bereikbaarheid en toeleiding van zorg, evaluatie en monitoring.

Geen ziekenhuisopname De toeleiding naar de eerstelijns verblijf is bedoeld voor kwetsbare mensen die vanwege medische noodzaak tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg, aangewezen is. Belangrijk is de voorwaarde dat het verblijf medisch noodzakelijk is. Het doel van eerstelijns verblijf is het analyseren van de aandoening of beperking en deze opheffen of stabiliseren zodat terugkeer naar huis mogelijk is. Op de plank bij zorgverzekeraars

Coördinatiefuncties ondersteunen in de triage van de juiste zorg, geven inzicht in de beschikbare capaciteit en zijn 24/7 bereikbaar voor huisartsen, ziekenhuizen en andere ketenpartners. Eerder is door het kabinet al 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het inregelen van deze functies. Dit geld bleef tot nu toe op de plank liggen bij zorgverzekeraars, omdat de manier van bekostiging onduidelijk was. ActiZ is blij met het behaalde resultaat, meldt de werkgeversorganisatie op haar website: “ActiZ heeft veelvuldig en intensief gesproken met de betrokken partijen om een heldere en structurele bekostiging van deze belangrijke zorgvorm voor elkaar te krijgen.

ActiZ is daarom blij met het behaalde resultaat, vooral omdat de inzet van ELV een belangrijke bijdrage levert aan De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP); de landelijke beweging waarlangs de zorgsector werkt aan het verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg.”

Bron: Skipr

Deel bericht: