Organisaties waarschuwen voor knelpunten juiste zorg op juiste plek

19 december 2019

De huidige bekostiging en gebrekkige digitale gegevensuitwisseling vormen obstakels voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Dat schrijven de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen in een brief aan de Tweede Kamer.

‘De juiste zorg op de juiste plek’ is meer dan dat het simpelweg verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de eerstelijnszorg, schrijven de FMS, LHV en InEen. Om zorg vaker dichter bij huis aan te kunnen bieden, moeten de schotten tussen de zorgsectoren worden verlaagd. Zorgverleners uit ziekenhuizen, eerstelijnszorgaanbieders en thuiszorgaanbieders proberen ook steeds meer in netwerken samen te werken.

Bekostiging

In de brief komen verschillende knelpunten en obstakels naar voren. De bekostiging is daar één van. De brancheorganisaties schrijven dat de huidige bekostiging ‘de juiste zorg op de juiste plek’ nog onvoldoende stimuleert. “Er is geen afdoende betaaltitel voor het voeren van overleg, het geven van adviezen aan elkaar, het beschikbaar stellen van de kennis en kunde van de medisch specialist buiten het ziekenhuis”, stellen zij. De huisartsen, wijkverpleging en ziekenhuizen hebben allemaal hun eigen systemen voor bekostiging.

Digitale gegevensuitwisseling De gebrekkige digitale gegevensuitwisseling vormt een ander knelpunt. Maar liefst 60 procent van de medisch specialisten ziet dat als een obstakel voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’, blijkt uit een peiling van de Federatie. Het is een probleem omdat specialisten niet op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste patiëntgegevens.

Deel bericht: