Ouderen hebben de meeste fietsongelukken

14 december 2016

Het aantal dodelijke fietsongelukken is het hoogst onder ouderen. In de periode 2011-2015 verongelukten 954 fietsen, waarvan 40 procent 75 jaar of ouder was, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. VeiligheidNL heeft bovendien vastgesteld dat 86 procent van de 65-plussers die in het ziekenhuis belandt, daar terechtkomt door een fiets- of wandelongeval. Dit melden ANBO en het Algemeen Dagblad.

Gemeentelijke en provinciale wegen blijken het gevaarlijkst voor fietsers en ouderen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en wil daarom dat wegbeheerders de problemen aanpakken en zorgen voor een betere verkeersveiligheid. “Een stijging in de aantallen verkeersdoden en gewonden moet worden doorbroken”, zegt Schultz van Haegen. In 2018 moet een strategisch plan klaarliggen voor verkeersveiligheid richting het jaar 2030.

De minister wil ook een aanpak voor ouderen opstellen om ze bewust te maken wat zij zelf kunnen doen voor een veilige fietsomgeving. Ouderenorganisatie ANBO werkt inmiddels al acht jaar lang aan het project ‘Blijf Veilig Mobiel’, waarin specifiek aandacht wordt besteed aan de verkeersveiligheid voor senioren. Onder andere ANBO en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) pleiten voor bredere en obstakelvrije fietspaden, bij voorkeur in het rood of vrijliggend. En om frontale ongevallen te voorkomen, zijn eenrichtingsfietspaden het meest veilig.

Bron: nationalezorggids.nl

Deel bericht: