Ouderenzorg in 2030: Noord Nederland werkt de scenario’s uit

16 maart 2017

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid zet diverse scenario’s voor de Noord-Nederlandse ouderenzorg in 2030 op een rij. GGD’s, hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) smeden samen plannen voor de zorg in 2030. Ze kijken onder andere naar antibioticaresistentie in de thuiszorg en huisartsenpraktijk, ze onderzoeken de gezondheidsachterstanden in de Veenkoloniën en hebben een innovatiewerkplaats opgezet. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

In Friesland bijvoorbeeld is het project Seker en Sûn opgezet, waarin vier scenario’s worden uitgewerkt. “Het is belangrijk op tijd te anticiperen op wat er aan zit te komen. Als zoveel mensen boven de 65 zijn, zijn er ook niet zo veel beroepskrachten voor de zorg meer. Daar moeten we op tijd over nadenken”, zegt coördinator Jan Bleeker van GGD Fryslân. Naar verwachting is het aantal 65-plussers, langdurig zieken en mensen met dementie in 2030 verdubbeld. En juist door die harde vergrijzing zijn er steeds minder jongeren, waardoor er in de toekomst minder geschikt medisch personeel is.

In de vier scenario’s van Seker en Sûn wordt niet alleen gekeken naar de technologische mogelijkheden, maar juist ook naar de niet-technologische mogelijkheden. De verwachting is dat er in de toekomst meer domotica en robots zijn om de zorg over te nemen. De gezondheidsapps op telefoons en tablets zijn nu al in opkomst, maar volgens de Academisch Werkplaats heeft e-health zijn doorbraak nog niet gehad.

Seker en Sûn kijkt ook naar de participatie in de samenleving: voelt de burger zich in de toekomst meer of minder verantwoordelijk voor zijn medemens? Als ouderen in de toekomst nog meer zijn aangewezen op hun eigen zelfstandigheid, moet er ook gezorgd worden dat dat kan. In Friesland vinden er de komende tijd bijeenkomsten plaats, zodat de scenario’s uitgewerkt kunnen worden.

Bron: Nationale Zorggids 

Deel bericht: