Parnassia laat ook postbode helpen met opsporen ‘verwarden’

22 maart 2017

Parnassia Groep wil instanties in de regio, zoals woningcorporaties, oproepen om aan de bel te trekken als ze stuiten op klanten in psychische nood. ,,Er is een grote groep die hulp nodig heeft, maar daar niet om vraagt.’’

De oproep is gericht aan instanties die bij mensen aan de deur komen. Dat kan de woningcorporatie zijn, maar ook het energiebedrijf of de postbode. Volgens Parnassia is er een grote groep die ’in stilte’ steeds verder in de problemen raakt. ,,Voor die mensen wil je een bredere signaleringsfunctie’’, aldus een woordvoerder van de ParnassiaGroep in het Algemeen Dagblad.

Overlast

Door samen op te trekken en mensen actief op te sporen, moet de toestroom aan ’verwarden’ worden gestopt. Je kunt zo voorkomen dat mensen in psychische nood pas in beeld komen als de politie een melding krijgt van overlast. Vaak gaat het om mensen die (tijdelijk) de weg kwijt zijn door een opeenstapeling aan problemen.

De Rotterdamse ggz-instelling Antes startte eind vorig jaar een tijdelijk project waarbij hulpverleners mee gingen met de medewerkers van woningcorporatie Woonbron, bijvoorbeeld naar een afspraak voor onderhoud. Achter zeker honderd voordeuren troffen ze ’een heel ernstige situatie aan’, meldde Antes vorige maand. Het ging bijvoorbeeld om mensen die vervuild en in armoede leven.

Voordeur

Ook in de Haagse regio stuiten woningverhuurders op verborgen psychisch leed als ze toevallig achter de voordeur komen. Bij de renovatie van een flat neemt het aantal meldingen met vijf procent toe. ,,Iemand lukte het nog net om zelfstandig te wonen, maar zodra er een verandering komt, bijvoorbeeld omdat de keuken in huis verbouwd wordt, blijkt dat de druppel te zijn’’, zegt Marinus Lucet, sociaal psychiatrisch verpleegkundige van het Politie Parnassia programma, een samenwerking tussen de zorgaanbieder en de politie.

Elk jaar nemen de meldingen over verwarde personen toe. In Den Haag waren het er vorig jaar ruim 3.200.

Bron: Algemeen Dagblad

Deel bericht: