‘Personeelsprobleem zorg niet op te lossen zonder innovatie’

12 september 2019

Het ziekteverzuim en personeelsverloop zijn in de zorgsector in 2018 opnieuw fors toegenomen. Dat drukt de financiële resultaten en dreigt de sector minder aantrekkelijk te maken voor financiers. Dat blijkt uit een de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg, een jaarverslagenanalyse van accountants- en adviesbureau EY.

EY stelt voorop dat de Nederlandse gezondheidszorg ondanks alle problemen op dit moment nog wel aantrekkelijk is voor investeerders. Die positie is voor de toekomst echter allerminst verzekerd en de personeelsproblematiek is daar voor een groot deel debet aan. Het gemiddelde verzuim was met ruim 6 procent bijna twee keer zo hoog als in andere sectoren in Nederland. Het verloop benaderde bij sommige deelsectoren twintig procent.

Verloop

In de caresectoren – ggz, gehandicaptenzorg en de ouderenzorg – is het personeelsverloop het hoogst en een stuk hoger dan bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. Logisch stelt EY, het werk in deze sectoren is geestelijk en lichamelijk het meest belastend. “Het heeft vermoedelijk ook te maken met de aard van het werk”, licht Rob Leensen, partner bij EY Accountants. “Het werk in de ziekenhuizen is over het algemeen fysiek en mentaal minder belastend. In de jeugdzorg en forensische ggz bijvoorbeeld komt daar ook het geweld bij, waar zorgmedewerkers mee te maken krijgen.” Aan het HR-beleid van care-organisaties hoeft het niet te liggen, stelt Leensen. “Wel zijn ziekenhuizen over het algemeen grotere organisaties, waardoor het personeelsmanagement misschien op een volwassener niveau is.”

Werkplezier

In de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg doet EY aanbevelingen om met betere HRM de achterdeur te sluiten en het verloop te verminderen. “Wij geloven er sterk in dat de drijfveer voor medewerkers in de zorg niet in het salaris zit, maar in het werkplezier”, zegt Rob Leensen. “Goed HR-beleid zit in het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook in het belonen van goede dingen. Dat hoeft niet per se financieel te zijn, maar kan ook met aandacht en het bieden van carrièrevooruitzichten.”

Slimmere oplossingen

Tegelijkertijd is het bevorderen van het werkplezier niet de ultieme oplossing voor de personeelsproblematiek in de zorg. “Het feit blijft dat er, met name door de vergrijzing, meer zorg nodig is en dat daarvoor minder mensen beschikbaar zijn”, vervolgt EY-partner Leensen. “Dat betekent dat we met slimmere oplossingen moeten komen. Dat zit enerzijds in slimmer omgaan met de mensen die je hebt: schaarsere en wat duurdere hbo-verpleegkundigen inzetten voor de complexe zorg waarin zij onderlegd zijn en andere taken aan mbo-verpleegkundigen overlaten. Anderzijds moeten we ook de technologische middelen die voorhanden zijn inzetten om het werk lichter te maken. Hier ligt een taak voor de overheid om het opschalen van innovaties te stimuleren. Er ligt ook een maatschappelijk opgave, ook voor de overheid, om te voorkomen dat mensen ziek worden door werk te maken van preventie.”

Bron: Zorgvisie

Deel bericht: