Pilot LCMS Geneeskundige Zorg tijdens Sail/Marinedagen Den Helder 2017

25 oktober 2017

Sinds 1 mei 2017 maakt de GHOR Noord-Holland Noord gebruik van LCMS Geneeskundige Zorg (GZ). Dit is de geneeskundige variant van het LCMS dat de hulpdiensten gebruiken om tijdens incidenten netcentrisch informatie met elkaar te delen. Tijdens Sail/Marinedagen Den Helder is deze werkwijze voor het eerst gebruikt in Noord-Holland Noord.

De netcentrische werkwijze wordt toegepast bij incidenten, maar kan natuurlijk ook worden gebruikt tijdens grote Pilot LCMS Geneeskundige Zorg tijdens Sail/Marinedagen Den Helder 2017evenementen waarbij veel geneeskundige partijen zijn betrokken. Dit is dan ook wat de GHOR Noord-Holland Noord samen met haar partners heeft gedaan bij Sail/Marinedagen 2017 in Den Helder. Een groot vierdaags nautisch evenement met daaromheen allerlei activiteiten dat uiteindelijk 360.000 bezoekers naar de Kop van Noord-Holland heeft getrokken. Evenementen van deze grootte zijn niet alledaags in Den Helder. Vanzelfsprekend zorgt dit voor extra druk bij de reguliere geneeskundige partijen. De volgende geneeskundige partijen waren betrokken bij dit evenement en de pilot: Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder, Meldkamer Ambulancezorg, RAV NHN, Huisartsenpost Den Helder, Centrale Ziekenboeg Koninklijke Marine en de GHOR NHN. Voorafgaand aan het evenement zijn met al deze partijen gezamenlijk goede afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zowel de geneeskundige zorg op het evenemententerrein als de reguliere zorg in de Kop van Noord-Holland geborgd is. Tijdens het evenement is gebruik gemaakt van LCMS GZ om zo continue op de hoogte te zijn van elkaar situatie. Hiernaast is de infographic te vinden die de ervaringen van alle partijen met dit systeem en de mogelijkheden van dit systeem laat zien. Alle betrokken partijen hadden inzicht in elkaars actuele situatie en daarmee continue hetzelfde beeld van de situatie op en rond het evenement. Gezamenlijk trokken de betrokken partijen de conclusie dat het systeem juist breder gebruikt kan en moet worden dan alleen tijdens incidenten. De pilot is voor zowel de GHOR als haar partners succesvol geweest.

Wil je meer informatie over de pilot of meer inzicht in het systeem? Neem dan contact op met Kenneth van Oossanen, GHOR Noord-Holland Noord via kvoossanen@vrnhn.nl

Deel bericht: