Politie stopt met het oppakken en vervoeren van verwarde personen

11 september 2016

De politie stopt vanaf 1 januari 2017 met de opvang van personen met verward gedrag die geen strafbaar feit hebben gepleegd, en gaat ze ook niet meer vervoeren. Dat zegt de korpschef van Amsterdam, Pieter-Jaap Aalbersberg, vanavond in de uitzending van De Monitor. ‘De politie is er om boeven te vangen, niet om patiënten met handboeien in een auto mee te nemen. Dat moeten we niet willen,’ aldus Aalbersberg.

Sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal incidenten met verwarde mensen toe. In 2015 kwamen er ruim 65.000 meldingen bij de politie binnen, een stijging van 65% ten opzichte van vijf jaar geleden. Tot nu toe verschilt de behandeling van deze mensen niet van de aanpak van ‘gewone’ verdachten: ze worden vaak geboeid en door agenten afgevoerd in een politiebusje om vervolgens naar de dichtstbijzijnde arrestantencel gereden te worden. Daar kan het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatse is om te beoordelen welke zorg iemand nodig heeft. Of ze worden zonder zorg weer naar huis gestuurd als de situatie weer is gekalmeerd. Daar moet volgens de korpschef van Amsterdam, Pieter-Jaap Aalbersberg, verandering in komen. ‘Dit is een patiënt en daar moet een hulpverlener bij komen en niet de politie. Dat is niet humaan en bovendien hebben wij ook niet de juridisch basis om deze mensen op te pakken als ze geen strafrechtelijk feit hebben gepleegd.’

In reactie op de uitzending laat minister Schippers van Volksgezondheid schriftelijk weten dat ze het voornemen van de politie om te stoppen met de opvang en vervoer van verwarde personen die geen strafrechtelijk feit hebben gepleegd begrijpt: ‘Ik vind het erg belangrijk dat mensen met verward gedrag op een passende, niet onnodig stigmatiserende en traumatiserende manier worden opgevangen of vervoerd.’ Wie deze taak in 2017 van de politie moet gaan overnemen is echter nog onduidelijk. ‘Tussen politie, ambulancezorg en ggz-aanbieders maar ook met andere partijen zullen goede afspraken moeten worden gemaakt zodat personen met verward gedrag in 2017 niet tussen wal en schip zullen vallen. De gemeente heeft hierbij de regie,’ aldus Schippers.

Sjef Czyzewski, bestuursvoorzitter van GGZ-instelling Antes en lid van het Aanjaagteam Verwarde Personen dat in opdracht van het ministerie onderzoekt wat er moet veranderen aan de hulpverlening rondom verwarde personen, vreest voor de gevolgen als de politie deze taak uit handen laat vallen terwijl er niet voldoende beoordelings- en opvanglocaties zijn en er geen passend vervoer is geregeld. ‘Mensen zullen dan tussen wal en schip vallen en dan kunnen er hele ernstige dingen gebeuren. U vroeg net of er dan doden kunnen vallen. Ja, dan vallen er doden inderdaad. Dat is volstrekt helder,’ aldus Czyzewski in de uitzending van De Monitor vanavond.

‘U vroeg net of er dan doden kunnen vallen. Ja, dan vallen er doden inderdaad.’

Sjef Czyzewski, bestuursvoorzitter van GGZ-instelling Antes

Czyzewski is dan ook niet tevreden over het tempo waarin de aanbevelingen van het Aanjaagteam Verwarde Personen wordt doorgevoerd: ‘Het Aanjaagteam Verwarde Personen heeft hele dringende adviezen gegeven en ik vind dat het tempo van die adviezen moet worden opgepakt, en de samenwerking die daarvoor nodig is tussen al die partijen, dat die ernstig tekort schiet. En dat kan ertoe leiden dat je op enig moment een breukvlak hebt omdat de politie is gestopt met het opvangen en vervoeren van verwarde personen, terwijl wij het nog niet op orde hebben. Laten we alsjeblieft zorgen dat het niet zover komt.’

Vanavond bij De Monitor: Hoe politie en zorginstellingen de grootste moeite hebben om de groeiende groep verwarde mensen op te vangen en daarom de noodklok luiden. Om 22.35 uur bij NPO2.

Bron: NCRV

Deel bericht: