Prehospitaal intuberen of niet? En zo ja, hoe?

28 maart 2019

Belangrijke discussiepunten tijdens de AZO-scholingsavond ‘De traumatische Luchtweg’ van 10 oktober. Louis van ‘t Hek, kinderintensivist in het Radboudumc, nam de 130 aanwezigen mee in de casussen van twee kinderen. Beide kinderen liepen traumatisch trachealetsel op en een massaal ‘airleak syndrome’. Wat doe je dan? Zet je het MMT in? Vervoer je meteen naar een traumacentrum? Een mooie bron van discussie met de zaal.

Vervolgens kwam Peter Jan Mulder aan het woord. Hij is verpleegkundig specialist bij het Witte Kruis RAV Noord en Oost Gelderland en deed vergelijkend onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van prehospitaal gebruik van de supraglottische luchtweg device en endotracheale intubatie. De supraglottische luchtweg device blijkt op onderdelen beter te scoren dan de intubatie. Zo is de hands-off tijd tijdens plaatsing in een reanimatiesetting korter en hebben meer patiënten een kortetermijnoverleving. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dat op de neurologische outcome en de overleving op lange termijn invloed heeft. Xavier Moors en Eugène de Boer, respectievelijk medisch manager en verpleegkundig specialist van RAV Brabant Midden-West-Noord, vertelden over hun positieve ervaringen met prehospitale videolaryngoscopie. Na introductie van de video-geassisteerde intubatie bleken ambulanceverpleegkundigen meer vertrouwen te hebben in een succesvolle intubatie, meer zicht te hebben op de stembanden en was het slagingspercentage voor intubatie hoger.

Tim Frenzel, intensivist in het Radboudumc, en Marijn Tacken, MMT-arts, voerden een battle over het gebruik van prehospitale videolaryngoscopie, waarbij eigen ervaringen en internationale literatuur werden ingezet. De discussie met de zaal spitste zich toe op twee vragen: Kies je voor prehospitaal intuberen of gebruik je een ander device? En pas je wel of geen prehospitale videolaryngoscopie toe?

Inzet van de supraglottische luchtweg device of prehospitale videolaryngoscopie lijkt velen het betere alternatief, omdat paramedici in de prehospitale setting relatief weinig ervaring opdoen met intuberen. Maar de meningen bleven verdeeld; er was geen duidelijke ‘winnaar’. Tot slot kwam Jimmie Honings, KNO-arts in het Radboudumc aan het woord over larynx-trauma, -behandeling en (langetermijn) complicaties. Ook hierbij kwam (prehospitale) intubatie aan de orde, als risicofactor voor het ontstaan van trachea-stenose. Honings advies is om altijd de cuffdruk te meten bij (prehospitale) intubatie, omdat een verhoogde cuffdruk eerder leidt tot een stenose. Met dank aan Edward Tan, traumachirurg Radboudumc en avondvoorzitter.

Vervolgens kwam Peter Jan Mulder aan het woord. Hij is verpleegkundig specialist bij het Witte Kruis RAV Noord en Oost Gelderland en deed vergelijkend onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van prehospitaal gebruik van de supraglottische luchtweg device en endotracheale intubatie. De supraglottische luchtweg device blijkt op onderdelen beter te scoren dan de intubatie. Zo is de hands-off tijd tijdens plaatsing in een reanimatiesetting korter en hebben meer patiënten een kortetermijnoverleving.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dat op de neurologische outcome en de overleving op lange termijn invloed heeft. Xavier Moors en Eugène de Boer, respectievelijk medisch manager en verpleegkundig specialist van RAV Brabant Midden-West-Noord, vertelden over hun positieve ervaringen met prehospitale videolaryngoscopie. Na introductie van de video-geassisteerde intubatie bleken ambulanceverpleegkundigen meer vertrouwen te hebben in een succesvolle intubatie, meer zicht te hebben op de stembanden en was het slagingspercentage voor intubatie hoger.

Tim Frenzel, intensivist in het Radboudumc, en Marijn Tacken, MMT-arts, voerden een battle over het gebruik van prehospitale videolaryngoscopie, waarbij eigen ervaringen en internationale literatuur werden ingezet. De discussie met de zaal spitste zich toe op twee vragen: Kies je voor prehospitaal intuberen of gebruik je een ander device? En pas je wel of geen prehospitale videolaryngoscopie toe? Inzet van de supraglottische luchtweg device of prehospitale videolaryngoscopie lijkt velen het betere alternatief, omdat paramedici in de prehospitale setting relatief weinig ervaring opdoen met intuberen. Maar de meningen bleven verdeeld; er was geen duidelijke ‘winnaar’.

Tot slot kwam Jimmie Honings, KNO-arts in het Radboudumc aan het woord over larynx-trauma, -behandeling en (langetermijn) complicaties. Ook hierbij kwam (prehospitale) intubatie aan de orde, als risicofactor voor het ontstaan van trachea-stenose. Honings advies is om altijd de cuffdruk te meten bij (prehospitale) intubatie, omdat een verhoogde cuffdruk eerder leidt tot een stenose. Met dank aan Edward Tan, traumachirurg Radboudumc en avondvoorzitter.

Wil je meer weten? Bekijk dan de presentaties van de scholingsavond.

Bron: Azo.nl

Deel bericht: